Lurade Människor

Lurade Människor

29 aug -16

Människan måste luras, uppehållas och proppas full med kultur, långa skriverier, prosa, poesi, teater, film, musik, dans, konst, tv, radio, web, m.m. så att de inte blir deprimerade och börjar tänka på den oerhört långa framtiden med satan & Co, dit de är på väg. Om de tänker efter blir de förskräckta och söker en utväg. Livet med att söka Gud i Jesu namn är då ett mycket bra val och befriar själen från en massa ångest över den ofrånkomliga fysiska döden.

Text in English or Swedish