Tankar om Templet 6 maj -19

Tankar Om Templet I Jerusalem

Judarna återuppbyggde Salomos Tempel. Det blev det 2a Tempelbygget. Vad det Templet då innehöll av den ursprungliga rekvisitan – utrustningen, vet kanske ingen levande människa. Vi vet genom NT att Jesus kallade det 2a Templet – ”Min Faders Hus”. Det 2a Templet hade alltså erkänts av Gud, förstått också av kristna. Idag vill judarna bygga ett 3e Tempel. Jag vet inte om man hade Förbundsarken kvar i det 2a Templet. Om Arken fortfarande finns bevarad någonstans, kommer den ställas fram vid 3e Templets fullbordan. Den innersta kärnan av Juda bör ha kännedom om dess öde?

Text in English or Swedish