Gurli: Klädd i solen


Gotland | Hörsne socken | Skulptur |
1300-talsskulptur av Egypticus

Utsökta reliefer av apokalyptisk storhet finns på Hörsne medeltida kyrka. De är en av Gotlands mest intressanta och anses vara skapade av stenmästaren Egypticus’ verkstad på 1300-talet.

Bibel 2000, Uppenbarelseboken 12:1, säger: ”Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud.”

På bilden ovan är den runda plattan bakom henne solen, kikar du efter så står hon på månen och stjärnorna i kransen ser ut som blommor.

https://www.guteinfo.com/?id=2974

Det är helt uppenbart att den text i GTs profeter som talar om Maria, beskriver en havande som föder utan födslovåndor. Den kvinnan i Uppenbarelseboken kap 12, däremot, föder med födslovåndor. Med en krona av 12 stjärnor, klädd i solen, med månen under sina fötter. Ingen annan kvinna har varit klädd i solen och fött en son, än den jag sagt. Fåkunniga har inte hört. Solen föddes på jorden 1950 och predikar Jesus och Evangeliet. Hon berättade för mig, att hon hade en svår förlossning då klumpen vägde ung. 4,5 kg. Jesus var inte solen. Han var Guds Son, alltså från Guds tron i Högsta Himmelen.
Detta är min kommentar i ämnet 25/8 -21
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Här följer citat från följande Avhandling en PDF.

En kvinna klädd i solen: En tolkning av
kvinnan i Uppenbarelseboken 12
DAN NÄSSELQVIST

Utgivare:
Stig Norin (stig.norin@teol.uu.se)
Svensk
exegetisk årsbok, 74, 103-126
Uppsala 2009

>>Det finns en rad anknytningspunkter till Jesaja i denna perikop, framför allt till Jes 7:14 och 66:7. I Jes 7:14 berättas det att Gud skall ge ett tecken
åt sitt folk: en son skall födas av en ung kvinna. I Nya Testamentet har detta tolkats messianskt, som en hänsyftning till Jesus Kristus. I Matt 1:23
citeras till exempel Jes 7:14, med direkt referens till Jesus. I LXX används ordet παρθένος (jungfru, eller ung ogift kvinna) om kvinnan i Jes 7:14,
en tolkning som Matt följer. I Jes 66:7 föder Sion en son ”innan födslovåndan, innan födslosmärtorna kommit” (LXX: πρὶν ἢ τὴν ὠδίνουσαν
τεκεῖν, πρὶν ἐλθεῖν τὸν πόνον τῶν ὠδίνων). Också Jes 66:7 uppfattades som en text som avsåg Messias, i såväl kristna som judiska miljöer.7
Om båda dessa Jesajatexter om sonen som skall födas har anslutits till Jesus, bör följande två uppfattningar kunna återfinnas i NT: att hans moder,
Maria, var en jungfru och att hon födde Jesus utan födslosmärtor.<<

https://portal.research.lu.se/ws/files/3118180/2155464.pdf

Text in English or Swedish