Sirach/Syrak 40:26

>>Riches and strength lift up the heart,
but the fear of the Lord is above them both. There is no want in the fear of the Lord, and it needeth not to seek help.<<

>>Rikedom och styrka höja modet,
men Herrens fruktan är förmer än båda.
Där Herrens fruktan finnes, fattas intet, ja, där den finnes, behöver man icke söka hjälp.<<

My comment

The opposite of Self-assurance and Bravado is
Fear of God (God-assurance) and Humility.
Windows translation:
The gospel says that the self will die, so that the surrendered soul may become one with God, in the name of Jesus Christ, Amen!
Google translation:
The gospel says that the self will die, so that the transferred soul will become one with God.

Min kommentar
Motsatsen till Självsäkerhet och Övermod är
Gudsfruktan (Guds-säkerhet) och Ödmjukhet. Evangeliet säger att självet ska dö, för att den överlåtna själen ska bli ett med Gud i Jesu Kristi namn, Amen!

Sources/källor

https://sv.wikisource.org/wiki/De_apokryfiska_b%C3%B6ckerna_(1921)/Syrak

https://www.bing.com/Translator

https://translate.google.se/?hl=sv

Published 27 December 2021

Text in English or Swedish