Nyårskaramell

En skröna mot kverulanter.

Det finns en opposition – sedan finns det en opposition mot oppositionen. Tror ni att det är möjligt att bedriva politik i Sverige, utan att ta tag i de livsnödvändiga frågorna? Tror ni att de ansvariga politikerna i Sveriges Riksdag försöker komma undan sitt ansvar? Problemet är nog snarare att de tror sig mena väl, men inte besitter tillräcklig begåvning och klokhet att vända en dåraktig utveckling. En dagsaktuell fråga – Sverige behöver fördubbla elproduktionen till 2045. Vem, vilken, kverulant, kommunal-, rikspolitiker, kan bemästra en sådan uppgift? Fortsätt ni att klaga på vaccinationstvång och Coronarestriktioner. Kanske ni vill ta Ert ansvar och bli aktiva i kommunalpolitiken? OK! Välj ett möjligt parti! Kanske detta förslag är realism? Det är mycket lätt att knorra, men för mycket klagande är destruktivt för individ och samhälle.

Tyvärr – obegåvade partipolitiker utan ideal, dogmer eller pedagogik, bemöter inte klagoropen från en opposition i sociala medier, som definitivt inte vill ta något ansvar för landet.

Skulle detta vara ett försvar av de besuttna? (S)-aristokratin? Nepotismen på alla nivåer? Ett ok till att fortsätta ösa in 100 000 uppehållstillstånds falska flyktingar och parasiter, knarksmugglare, yrkesförbrytare och sk. ”religiösa” klankriminella – per år? Nej, absolut inte!

Antingen verkar vi konstruktivt parti-demokratiskt eller så leder obstruktionen till revolution!

Mvh

Gott Nytt 2022

Kommunfullmäktige ledamot SD

Text in English or Swedish