De Stora Politiska Personligheterna

De som inte kan tillfredsställa sitt stora EGO som skådespelare, drama aktör, söker sig till – väljer – POLITIK!
Kommer i centrum på riktigt…
Om det finns kunskap och förstånd är inte så viktigt. Det gäller att föra sig och se bra ut. Viktigast är dock ett väloljat munläder…

Författare: Sven Johansson

My parents sent me to England, 5 weeks 1965, in the Summer, to participate in an English language-course, in the very neat town of Exmouth. Even though I had the best point in English from the gymnasium, I realise my English will never be perfect. This guy is 69 years of age this Summer. He has been writing political, religious, and many other topics since 1980. He believed he had important things to tell. Because he is un-known to most people, it proves that the world is ruled by the same "sort of gang".