Skrivandets konst 3 mars -18

Den som har förnuft och förstånd, har skrivandets gåva. Han har en förmåga att fånga ett tillstånd, ett skeende, beskriva det utförligt och begripligt, så mottagaren endast måste erkänna: »Jag hade inte gjort det bättre själv«. Inte så den flummige, som försvinner och drar med sig läsaren i knäppa ordtirader som slutar, där/när man glömt var det började..
(Det värsta av allt tyckte jag var en del hönor som skrev kåserier i kvällspressen

Författare: Sven Johansson

My parents sent me to England, 5 weeks 1965, in the Summer, to participate in an English language-course, in the very neat town of Exmouth. Even though I had the best point in English from the gymnasium, I realise my English will never be perfect. This guy is 69 years of age this Summer. He has been writing political, religious, and many other topics since 1980. He believed he had important things to tell. Because he is un-known to most people, it proves that the world is ruled by the same "sort of gang".