2 år i Distriktstyrelsen

Den dagen, 28-04-19, när jag ”kuppades” in i SD Kronobergs Distriktsstyrelse som ordinarie ledamot under 2 år. Richard Jomshof var Ordförande på årsmötet. Flera kommunföreningars representanter/ombud, hade i protest lämnat årsmötet när Ann-Louise Wiking inte valts till Ordförande. ”Nettan” nominerade mig spontant, när jag var den ende som stannade kvar från våra kommunföreningar. Kerstin Ljungkvist stod i dörren och vinkade att jag skulle maka mig iväg, men se den gubben gick inte. Så kom coronan året därefter och våra möten gick över till digitala möten. Mina datorer fungerade aldrig och jag terroriserades ständigt med fallerande mikrofon. Detta problem fanns även vid digitala kommunfullmäktigemöten. Senare, som ordinarie Fullmäktigeledamot fick jag låna Apple surfplatta och då fungerade ljudet vid Fullmäktigemötena.

Ursäkta skrytet, men jag anser mig inte helt uträknad än.

 

Text in English or Swedish