They stole the election!

After studying the pictures from Hunter’s computer, I’m inclined to agree with Donald Trump. Now thousands of throats open their cries like vipers hiss, against Trump and Co. When many turn away, then the enemy strikes. If the American media had shown the American people the Biden pictures, Trump would probably have won the election. As in Europe, the media sweeps the truth under the rug and deceives the people. Long live Trump!

Efter att ha studerat bilderna från Hunter’s dator är jag benägen att hålla med Donald Trump. Nu öppnar tusentals strupar sina skrik likt huggormar väser, mot Trump o Co. När många vänder sig bort, då slår fienden till. Om USAs massmedia hade visat amerikanska folket Biden-bilderna hade nog Trump vunnit valet. Liksom i Europa sopar massmedia sanningen under mattan och bedrager folket. Länge leve Trump!

Tigray Ethiopia 95% Christians

So how is it possible that people of a region in Ethiopia with a 90-95 % Christian population are forced to flee? A whizz on the net suggests that the Christian region were infiltrated by Marxists. The so called Tigray People Liberation Front (TPLF). How can Marxists, who are enemies of religion, be in power among Christians? It is said that in the whole of Ethiopia, little over 50% are Christians. Overall, looking at the complex history of Ethiopia, I can only pull myself out from the difficult explanations. I only suggest the reader to study more on the topic, because there are buried dogs here while the world press doesn’t explain anything of this I’ve just told You.

Religion of population in Tigray 2007

Orthodox Christians 95.6%
Muslims 4.0%
Catholic 0.4%

Wikipedia: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tigray_Region

Yesterday there was a reportage on Al Jazeera covering muslim Rohyingas. Swedish TV4 also reported about the Rohyingas. But no other channel had that kind of news as I could see, not in Sweden and not globally, Astra channels.

Written 5 December 2020

  • – – – – – – – – – – – – Swedish – – – – – – – – – – – –
  • Tigray Ethiopia 95% Kristna Så hur är det möjligt att människor i en region i Etiopien med en kristen befolkning på 90-95% tvingas fly? En expert på nätet föreslår att den kristna regionen infiltrerats av marxister. Den så kallade Tigray People Liberation Front (TPLF). Hur kan marxister, som är fiender till religionen, ha makten bland kristna? Det sägs att drygt 50% är kristna i hela Etiopien. Sammantaget, när jag tittar på Etiopiens komplexa historia, kan jag bara dra mig ur de svåra förklaringarna. Jag föreslår bara läsaren att studera mer om ämnet, för det finns begravda hundar här medan världspressen inte förklarar någonting av detta jag just har sagt Dig. Befolkningens religion i Tigray 2007

Ortodoxa kristna 95,6%
Muslimer 4,0%
Katolska 0,4%

Wikipedia: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tigray_Region

Igår var det ett reportage om Al Jazeera som täckte muslimska Rohyingas. Svenska TV4 rapporterade också om Rohyingas. Men ingen annan kanal hade den typen av nyheter som jag kunde se, inte i Sverige och inte globalt, Astra kanaler.

Skrivet 5 december 2020


Vår Jesu Kristna trosbekännelse

Den Apostoliska Trosbekännelsen

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Citat från: https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Apostoliska_trosbek%C3%A4nnelsen

Tack för Svenska Flaggan

Sverigedemokraterna (SD) bör – för att höja opinionsiffrorna – skapa ett märke för tröjan, kavajen, skjortan, med en svensk flagga och texten SD eller hela namnet Sverigedemokraterna.

Det är ju så, om ni nu inte sett det eller förstått det, att alla gamla förrädarpartier satt på sig en nål med svenska flaggan, sedan Corona epidemin bröt ut. Om det är några som inte är/var nationalister eller patrioter så är det just de – S, M, L, C, Mp, V, Kd. Den s.k. sjuklövern.

Med en svensk flagga och partibeteckning – Sverigedemokraterna – på klädesplagget, förstår alla svenskar att den som bär en svensk flagga, står för Sverigedemokraterna!

Nu kan det ju vara så att något gammelpartis företrädare börjat tänka om. Då önskar vi dem välkomna tillbaka till den naturliga samhörigheten. Vi kallar oss svenskar och vi föraktar inte vårt eget folk – så länge de inte är förrädare…

Skrivet 2 dec 2020