En relevant fråga a relevant question

En relevant fråga

Jesus kallade sina villfarna landsmän “huggormars avföda”. Senare drevs judarna ut i världen. Vilka är de idag som förnekar Guds Son? Och var skall de drivas

A relevant question

Jesus called his misguided countrymen “the offspring of vipers.” (Matthew 23:33) Later, the Jews were driven out into the world. Who are those today who deny the Son of God? And where should they be run?