2 år i Distriktstyrelsen..

Den dagen, 28-04-19, när jag ”kuppades” in i SD Kronobergs Distriktsstyrelse som ordinarie ledamot under 2 år. Richard Jomshof var Ordförande på årsmötet. Flera kommunföreningars representanter/ombud, hade i protest lämnat årsmötet när Ann-Louise Wiking inte valts till Ordförande. ”Nettan” nominerade mig spontant, när jag var den ende som stannade kvar från våra kommunföreningar. Kerstin Ljungkvist stod i dörren och vinkade att jag skulle maka mig iväg, men se den gubben gick inte. Så kom coronan året därefter och våra möten gick över till digitala möten. Mina datorer fungerade aldrig och jag terroriserades ständigt med fallerande mikrofon. Detta problem fanns även vid digitala kommunfullmäktigemöten. Senare, som ordinarie i Fullmäktigeledamot fick jag låna Apple surfplatta och då fungerade ljudet vid Fullmäktigemötena.

Ursäkta skrytet, men jag anser mig inte helt uträknad än.

 

 

Arbetarklassen skinnas av EL-bolagen?

6-03-23

Vilka politiska partier som lagt grunden för EL-bolagens möjligheter att skinna Europas elkonsumenter utreds inte här.

Att det är en politisk skandal att man utlämnat miljoner hushåll till finansiella storbolags spekulationer kan nog ingen ljuga bort. Här i södra Sverige rusar EL-priset direkt när väderprognoserna spår ett dygn utan vindar. Likaså när vi meddelas att en kärnreaktor stängs för service en vecka.

Alltså, på EL-börsen spekulerar man huruvida efterfrågan på EL skall bli si eller så. Man antar också att produktionsmängden MWH blir si eller så. Väderbetingelserna, temperatur och vindars m/sek kräver skärpta spekulanters bud på börsen. För några dar sedan la jag märke till att man förutspått vindstilla ngn dag. I verkligheten blåste det rejält, men hushållen måste ändå punga ut med stålar till ockerpriser på gr. av felaktiga spekulationer på EL-börsen. Vem lägger beslag på dessa mervärden? Vem ansvarar för att ländernas konsumenter är utlämnade till spekulationer?

Text in English or Swedish