Aktuell Historia

20 september -22

Bengt Dennis, tidigare chefredaktör på DN, utnämndes till Riksbankschef av Olof Palme 1982. Under hans ledning höjdes marginalräntan år 1992, under ett par dagar, till 500 procent.

https://www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/historia/historisk-tidslinje/1900-1999/bengt-dennis-blir-riksbankschef/

Olof Palme nyvald statsminister 8 oktober 1982, devalverade 16%.

Den 29 september inleddes ett stort valutautflöde när banker och placerare började förvänta sig en devalvering. Den 7 oktober stängde valutabörsen. Dagen efter, den 8 oktober, devalverades kronan med 16 procent. Från början hade devalveringen föreslagits bli 20 procent men efter motstånd från övriga nordiska finansministrar och västtyska Bundesbank blev devalveringen endast 16 procent.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Regeringen_Palme_II

I maj och juni 1972 förekom ett flertal kritiska utspel mot Vietnamkriget från svenska regeringsmedlemmar. De hade föregåtts av demonstrationer och fackliga och politiska utspel. Under hösten åkte även ambassadören Holland tillbaka till USA. Den 18 december 1972 inleddes så en amerikansk flygoffensiv mot Hanoi. Mer än 100 bombplan (B52or) och över 500 attackplan deltog, och mer än 20 000 ton bomber fälldes under 12 dagar. Det var detta som ledde till att ett kort tal av Sveriges Statsminister Olof Palme, sändes i Sveriges Radio 23 december 1972. Palme sade bl.a:

”Och därför är bombningarna ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är i allmänhet förbundna med ett namn: Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyń, Lidice, Sharpeville, Treblinka.”

https://sv.wikipedia.org/wiki/Olof_Palmes_jultal_1972

Här ett av Palmes bästa tal från Val 1982.

3:57 minuter

PS post scriptum

Förresten, tycker jag att det är märkligt att Sverige nu söker medlemsskap i NATO. Var det inte därifrån Olof Palmes mördare kan misstänkas komma ifrån? Det var ju Olof Palme som fördömde USAs bombningar av Hanoi under Vietnamkriget? År 1980 utsågs Palme av FN att medla i kriget mellan Iran och Irak. Vilket land kan man spekulera över, hade en vinning av att förlänga det kriget? Där misstänker jag att man finner Palmes mördare.

Slutligen: En ljus idé. Nu när elen blir dyrare är det utmärkt tillfälle att läsa böcker som lagrats. Det är för mig böcker som är intressanta, drar och lockar.

Jag har en plan!

Det tycks som om man behöver tänka utanför boxen för att sätta dit lögnaktiga bedragare.
Mumlade inte en viss partiledare någonting om en “gammal trollkarl”. Ord, väl sammansatta kan bli likt pilar som tränger igenom elefantskinnet hos en del härdade förrädare.

Vänstern har stått på kommandobryggan rätt länge. Man hör klagomål från fartygets undre däck. En läcka! Vattnet sprutar in. Kaptenen skickar ner några observatörer. De blir omedelbart varse den allvarliga situationen. Vattnet forsar upp till knäna. Matroser arbetar febrilt med att täta läckan. Kaptenens utsända patrull förlorar då besinningen och börjar vråla i panik: “Dj-la rasister! Jobba! Ser ni inte att vi är rökta! Rasistjävlar!”

Vem är det nu som har det dåliga omdömet?

Last Roses of 2022

1 Sept -22

It’s like this. At the beginning of the summer of 2022, I was delighted that a rosebud had appeared on this bush. But then some time after that, someone had bitten off the only bud. The rose bush looked miserable and I had given up all hopes of change for this year. Then August came and one day there were 4 new buds. I had watered daily during the dry summer and the rose bush liked it. Anyway, the new bloom is a miracle and a hope for new life!

With the help of https://www.bing.com/Translator


Det ligger till såhär. I början av sommaren 2022 gladde jag mig åt att det kommit en rosenknopp på denna buske. Men så en tid därefter hade någon bitit av den enda knoppen. Rosenbusken såg ynklig ut och jag hade gett upp alla förhoppningar om ändring för i år. Så kom augusti och en dag var där 4 nya knoppar. Jag hade vattnat dagligen under den torra sommaren och rosenbusken gillade det. Hur som helst är nyblomningen ett mirakel och ett hopp om nytt liv!

Ett Kallt Krigs Koncept

Man skulle kunna tänka sig en tid efter ett stort krig. Krigshandlingarna hade lagt sig och fredliga aktiviteter byggde upp länderna. Men osäkerheten och misstänksamheten mellan två makter var stor. På grund av kärnvapenteknikens utveckling och risken för förintande krig, utvecklade ett antal galningar ett koncept, för hur man skulle kunna slå ut den andra fientliga makten utan bestående bevis.

Fullfjädrade experter inom kärnteknik kunde leverera “goda råd”. Man fann ett ämne som i liten koncentrerad form kunde fyllas i ett kärl och smidigt släppas löst och omedelbart förgasas i luften. Tanken var att man på en karta kunde dela upp fiendlandet i sektorer med lagom stort avstånd sinsemellan. Lämpliga individer utvaldes som måltavlor för dödsdrogen, som var en gas som applicerades och bemängde kläderna, som måltavlan drog med hem till familj och hela trappuppgångar, hela kvarter och stadsdelar. Så förgiftades sektor för sektor av potentiella framstående individer, som inte ont anande fått en dödsdom. Dessa människor gick en förskräcklig framtid till mötes. Inom ett år var de slut och borta. Deras sjukdomsdiagnos blev psykisk sjukdom eftersom de klagade på gasförgiftning.

Som grädde på moset klurade dessa skurkpolitiker och amiraler ut att som avslutning på dödstyranniet borde man knyta ihop säcken genom att en kärnanläggning inom fiendens område bringades att haverera. Så skulle svaret på folks radiakförgiftningar få en förklaring, samtidigt som ytterligare tidigare skadade fick dödsstöten.

MVH

Sven Olof Johansson
2 Aug 2022

Ett försök att utveckla “Mänskliga Rättigheter”

– utan att motsäga sig själv. Det finns i Sverige ett parti som heter MOD. Det står för Mänskliga Rättigheter Och Demokrati. Jag brukar kritisera FN och ge Globalistorganisationen och deras “Mänskliga Rättigheter” skulden för Sveriges och många småstaters problem.

Vad är “Mänskliga Rättigheter”? Kan det vara så att det finns flera sätt att tolka “Mänskliga Rättigheter”? Skulle “Mänskliga Rättigheter” rent av vara felaktigt? Som jag ser det kan man visst försöka bestämma vad en människas rättigheter är. FN har bestämt sin version. Tyvärr har vi i Sverige inte gynnats av den människosynen. Vi får heller inte glömma de “Mänskliga Skyldigheterna” som aldrig stadfästs, vilket är ett bedrägeri. För Sveriges del betyder FNs “Mänskliga Rättigheter” att Svenska folket har förlorat sina rättigheter. I slutändan har Svenska folket inte längre rätt till ägandet av sitt eget land och folk, kultur och traditioner. Sedan 1960 har landet fyllts av främmande folk från 7 miljoner Svenskar upp till över 10 miljoner uppblandade. FNs “Mänskliga Rättigheter” tar bort det som tidigare ansågs Svenskt. Det finns alltså flera “Mänskliga Rättigheter”. FNs “Mänskliga Rättigheter” är inte universiella. Vi Svenskar har, eller borde ha, en annan agenda som förklarar våra “Mänskliga Rättigheter”. Och det brådskar! Deklarera våra rättigheter, frihet från Islam och lögnkoranen, Burka, Sharia, utländska knarkligor, utländska kriminella privata skolor, ja till kontanter, ja till fängelser i utlandet, nej till EU, nej till NATO, ut ur FN, ansvarstagande hos politiker och byråkrater m.m.

Tyvärr för alla demokrati entusiaster, menar jag att vårt gamla system med en kung och inga politiska partier, (4 stånd), var det system som skapade, uppehöll vårt folk och land. Det var vårt folks sanna frihet. Dagens svenskar är inte längre fria. Vi är bundna av massor med utländska avtal, på gott och ont. Tanken är i många fall att underlätta handel, resande och arbetssökande. Nu seglar jag iväg från ämnet, men fortsätt gärna att utveckla analysen. Med allt detta menar jag inte att Sveriges situation är hopplös. Hudfärg är inte vårt problem, (frågan är om inte utlänningarna är de värsta rasisterna). Alla Svenska medborgare kan bli Svenskar och integreras i en gemensam samhällsanda. Men stävjer man inte Islam kommer friheten att försvinna. Kvinnoförtrycket kommer bli totalt.
MVH

Text in English or Swedish