Ett Kallt Krigs Koncept

Man skulle kunna tänka sig en tid efter ett stort krig. Krigshandlingarna hade lagt sig och fredliga aktiviteter byggde upp länderna. Men osäkerheten och misstänksamheten mellan två makter var stor. På grund av kärnvapenteknikens utveckling och risken för förintande krig, utvecklade ett antal galningar ett koncept, för hur man skulle kunna slå ut den andra fientliga makten utan bestående bevis.

Fullfjädrade experter inom kärnteknik kunde leverera “goda råd”. Man fann ett ämne som i liten koncentrerad form kunde fyllas i ett kärl och smidigt släppas löst och omedelbart förgasas i luften. Tanken var att man på en karta kunde dela upp fiendlandet i sektorer med lagom stort avstånd sinsemellan. Lämpliga individer utvaldes som måltavlor för dödsdrogen, som var en gas som applicerades och bemängde kläderna, som måltavlan drog med hem till familj och hela trappuppgångar, hela kvarter och stadsdelar. Så förgiftades sektor för sektor av potentiella framstående individer, som inte ont anande fått en dödsdom. Dessa människor gick en förskräcklig framtid till mötes. Inom ett år var de slut och borta. Deras sjukdomsdiagnos blev psykisk sjukdom eftersom de klagade på gasförgiftning.

Som grädde på moset klurade dessa skurkpolitiker och amiraler ut att som avslutning på dödstyranniet borde man knyta ihop säcken genom att en kärnanläggning inom fiendens område bringades att haverera. Så skulle svaret på folks radiakförgiftningar få en förklaring, samtidigt som ytterligare tidigare skadade fick dödsstöten.

MVH

Sven Olof Johansson
2 Aug 2022

Ett försök att utveckla “Mänskliga Rättigheter”

– utan att motsäga sig själv. Det finns i Sverige ett parti som heter MOD. Det står för Mänskliga Rättigheter Och Demokrati. Jag brukar kritisera FN och ge Globalistorganisationen och deras “Mänskliga Rättigheter” skulden för Sveriges och många småstaters problem.

Vad är “Mänskliga Rättigheter”? Kan det vara så att det finns flera sätt att tolka “Mänskliga Rättigheter”? Skulle “Mänskliga Rättigheter” rent av vara felaktigt? Som jag ser det kan man visst försöka bestämma vad en människas rättigheter är. FN har bestämt sin version. Tyvärr har vi i Sverige inte gynnats av den människosynen. Vi får heller inte glömma de “Mänskliga Skyldigheterna” som aldrig stadfästs, vilket är ett bedrägeri. För Sveriges del betyder FNs “Mänskliga Rättigheter” att Svenska folket har förlorat sina rättigheter. I slutändan har Svenska folket inte längre rätt till ägandet av sitt eget land och folk, kultur och traditioner. Sedan 1960 har landet fyllts av främmande folk från 7 miljoner Svenskar upp till över 10 miljoner uppblandade. FNs “Mänskliga Rättigheter” tar bort det som tidigare ansågs Svenskt. Det finns alltså flera “Mänskliga Rättigheter”. FNs “Mänskliga Rättigheter” är inte universiella. Vi Svenskar har, eller borde ha, en annan agenda som förklarar våra “Mänskliga Rättigheter”. Och det brådskar! Deklarera våra rättigheter, frihet från Islam och lögnkoranen, Burka, Sharia, utländska knarkligor, utländska kriminella privata skolor, ja till kontanter, ja till fängelser i utlandet, nej till EU, nej till NATO, ut ur FN, ansvarstagande hos politiker och byråkrater m.m.

Tyvärr för alla demokrati entusiaster, menar jag att vårt gamla system med en kung och inga politiska partier, (4 stånd), var det system som skapade, uppehöll vårt folk och land. Det var vårt folks sanna frihet. Dagens svenskar är inte längre fria. Vi är bundna av massor med utländska avtal, på gott och ont. Tanken är i många fall att underlätta handel, resande och arbetssökande. Nu seglar jag iväg från ämnet, men fortsätt gärna att utveckla analysen. Med allt detta menar jag inte att Sveriges situation är hopplös. Hudfärg är inte vårt problem, (frågan är om inte utlänningarna är de värsta rasisterna). Alla Svenska medborgare kan bli Svenskar och integreras i en gemensam samhällsanda. Men stävjer man inte Islam kommer friheten att försvinna. Kvinnoförtrycket kommer bli totalt.
MVH

Important History Knowledge!


Written 18 July 2022

Think and consider the consequences.

The shortest distance (air line) between Havana and New-York is 2.105.55 km

Distance from Moskva – Sankt-Petersburg
Air line: 634,18 km

Distance from Vilnius – Moskva
Air line: 1.047,22 km

Distance from Zilupe Lettland – Moskva
Air line: 593 KM

Distance from Fredrikshamn Finland – S:t Petersburg
Air line: 186 KM


Kennedy’s RADIO AND TELEVISION ADDRESS TO THE AMERICAN PEOPLE ON THE SOVIET ARMS BUILD-UP IN CUBA, 22 OCTOBER 1962

https://www.jfklibrary.org/asset-viewer/archives/JFKWHA/1962/JFKWHA-142-001/JFKWHA-142-001

JFK Was Completely Unprepared For His Summit with Khrushchev
‘He just beat the hell out of me,’ Kennedy said.
https://www.history.com/news/kennedy-krushchev-vienna-summit-meeting-1961

Key Moments in the Cuban Missile Crisis
https://www.history.com/news/cuban-missile-crisis-timeline-jfk-khrushchev?li_source=LI&li_medium=m2m-rcw-history

Cuban Missile Crisis
https://www.history.com/topics/cold-war/cuban-missile-crisis?li_source=LI&li_medium=m2m-rcw-history

>>The Soviets had long felt uneasy about the number of nuclear weapons that were targeted at them from sites in Western Europe and Turkey, and they saw the deployment of missiles in Cuba as a way to level the playing field.<<

>>the U.S. was prepared to use military force if necessary to neutralize this perceived threat to national security. However, disaster was avoided when the U.S. agreed to Soviet leader Nikita Khrushchev’s (1894-1971) offer to remove the Cuban missiles in exchange for the U.S. promising not to invade Cuba. Kennedy also secretly agreed to remove U.S. missiles from Turkey.<<

>>From the outset of the crisis, Kennedy and ExComm (The Executive Committee of the National Security Council)
determined that the presence of Soviet missiles in Cuba was unacceptable. The challenge facing them was to orchestrate their removal without initiating a wider conflict–and possibly a nuclear war. In deliberations that stretched on for nearly a week, they came up with a variety of options, including a bombing attack on the missile sites and a full-scale invasion of Cuba. But Kennedy ultimately decided on a more measured approach. First, he would employ the U.S. Navy to establish a blockade, or quarantine, of the island to prevent the Soviets from delivering additional missiles and military equipment. Second, he would deliver an ultimatum that the existing missiles be removed.<<

My comment: “He (Kennedy) would deliver an ultimatum that the existing missiles be removed” or what else? As I remember from 40-50 years ago, Kennedy played a loud game. In the history books today it’s though like it wasn’t that loud!

>>Both the Americans and Soviets were sobered by the Cuban Missile Crisis. The following year, a direct “hot line” communication link was installed between Washington and Moscow to help defuse similar situations, and the superpowers signed two treaties related to nuclear weapons. The Cold War was and the nuclear arms race was far from over, though. In fact, another legacy of the crisis was that it convinced the Soviets to increase their investment in an arsenal of intercontinental ballistic missiles capable of reaching the U.S. from Soviet territory.<<

My comment: Summa summarum, is that there seems to be a major imbalance between East and West today. Here, just a friendly question. Why is NATO hanging on the borders of Russia today?


Some proverbs on War. But unfortunately only in Swedish language. I don’t manage the translation.

Det säkraste sättet att undgå krig är att inte frukta det. John Randolph

Det första som dör i krig är sanningen.
Hiram Warren Johnson
Min kommentar: En tidningsrubrik i väst: “Västmakterna är alltid hederliga.” De skulle aldrig luras att man placerade ut avskjutningsramper nära Rysslands gränser.

Enbart vapen är inte tillräckligt för att bevara freden, den måste bevaras av människor.
John F. Kennedy

Jag har rest över hela världen, och överallt har jag sett att militär och militarism är förödande för all kulturell verksamhet. Dr. Albert Schweitzer
Min kommentar: En eloge till kommunistvänstern som levt efter detta, då de erövrat delar i världen genom anständigt kultur-inflytande. — Men då det gäller politik och religion har tyvärr globalistvänstern inte levt upp till samma grad av anständighet. Här har man hoppat i galen tunna sedan 30-40 år. Globalistvänstern – en samling vänsterpartister och socialdemokrater, ateister och kristendomsfiender har samarbetat med islamister, muslimska brödraskapet och försökt infiltrera hela den kristna västvärlden med muslimer, vilket i slutändan riskerar att orsaka kaos och krig.

En krigsfånge är en man som försökt döda dig och misslyckats, som sedan ber dig att inte döda honom.
A prisoner of war is a man who tries to kill you and fails, and then asks you not to kill him.
Winston Churchill (1874-1965)

Jag är beredd att dö, men det finns ingen sak jag är beredd att döda för.
Mahatma Gandhi
Min kommentar: Pascifistens röst.

Under kriget tiger lagarna.
Herbert George Wells

Varje regering har lika stor plikt att undvika krig som ett skepps kapten har att undvika en förlisning.
Guy de Maupassant

Den dag, då två stora arméer kan förstöra varandra på blott en sekund, kommer all militär att upphöra.
Alfred Nobel

Krig kan inte undvikas; det kan endast skjutas upp till fördel för fienden.
Niccolò Machiavelli

Vi för krig för att leva i fred.
Aristoteles

Varje land kommer i alla tider att ha en här. Om ett land inte har sin egen här, så har det ett annat lands här.
Konfucius

https://citatboken.se/citat_om_Krig_sida_17

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

28-07-22

Min färska kommentar: NATOs framskjutna positioner i gamla Sovjetländer motverkar NATOs egna intressen som en försvars- och fredsskapande organisation. NATO har kommit att bli provokatörer som tänder luntan..

Kubakrisen löstes genom att bägge parter slöt ett avtal, man backade ur uppladdningen. Hur ska ett sådant tillbakadragande gå till idag? Och var slutar det om man inte inser misstagen?

Två vilddjur har satt tänderna i samma byte, vem släpper taget?


28-07-22

My recent comment: NATO’s prominent positions in old Soviet countries are counterproductive to NATO’s own interests as a defense and peacemaking organization. NATO has become provocateurs who light the fuse..

The Cuban crisis was resolved by both parties reaching an agreement, backing out of the build-up. How should such a withdrawal proceed today? And where does it end if you don’t realize the mistakes?

Two beasts have set their teeth in the same prey, who lets go?

Translation using bing.com

Text in English or Swedish