Radical to be “conservative”/ Radikalt att vara “konservativ”

Radical to be “conservative”
As left-wing globalists have brainwashed and infiltrated all countries, it can be considered radical to be “conservative”. A descriptive term used by just those, in their media, by their journalists.

Radikalt att vara “konservativ”
Såsom vänsterglobalister har hjärntvättat och infiltrerat alla länder kan det anses vara radikalt att vara “konservativ”. En betecknande term använd av just desamma, i deras media, av deras journalister.

With the help of Google Translation

About low-cut pants

About low-cut pants 9 Sep 2020

We know who launched low-cut trousers at the turn of the century and which sprouted in full bloom after 20 years like something toxic. Men all over the world would then go in pants, underwear and long underwear that are 5-10 cm too low cut. Criminal clothing designers, gays and lesbians, would terrorize an entire world of men with the help of the “Trend King”, that is them. It becomes a restoration of men’s rights when the responsible trendsetters and clothing manufacturers disappear from their positions and the clothes are restored to what they are meant to be.

Sincerely

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Om lågt skurna byxor 9 sept 2020

Vi vet vem som lanserade lågt skurna byxor vid sekelskiftet och som spirat i full blom efter 20 år likt något giftigt. Män i hela världen skulle sedan gå i byxor, kalsonger och långkalsonger som är 5-10 cm för lågt skurna. Kriminella kläddesigners, bögar och lesbiska, skulle terrorisera en hela värld av män med hjälp av “Trendkungen”, det är dem. Det blir en upprättelse för männens rättigheter när de ansvariga trendssättarna och klädes producenterna försvinner från sina positioner och kläderna återställs till det de avses att vara.

Mvh