Datakrasch

Datakrasch

Öppna aldrig en länk från okänd källa, när Du i synnerhet fått en varning från Windows Defender eller annat virus säkerhetsprogram. Jag förlorade igår min bästa, snabbaste stationära dator, en – Windows 11 – på grund av ett virus som jag försökte avlägsna. Det var rader av pop-up annonser för ett program jag aldrig haft på datorn. Försökte olika vägar att stoppa angreppet. Skulle öppna felsäkert läge, men hittade inte på W11. Klantade till det och fick ”boot-ordern” fel. Det slutade med svart DOS-fönster och en blinkande markör med avstängt keyboard. Nu återstår att återställa BIOS inställningarna och formatera hårddisken, installera W10 eller köpa ny W11.

Mvh

Sven Olof Johansson
14-07-23

Datorn är nu, 21-07-23, återställd till sin gamla status, tack vare ett skickligt data-proffs.

Rysslands Nationaldag 12 juni 2023

Välsignelse, seger och fred för Ryssland , som kämpar en rättfärdig kamp mot globala fiender.

I Jesu Kristi namn, amen.
—————-
Национальный праздник России 12 июня 2023

Благословение, победа и мир России, которая ведет праведную битву с глобальными врагами.

Во имя Иисуса Христа, аминь.
—————–
National Day of Russia June 12, 2023

Blessing, victory and peace for Russia, which is fighting a righteous battle against global enemies.

In the name of Jesus Christ, amen.

——————————

Translation with the help of Microsoft Translator

Text in English or Swedish