About “human rights”

Om mänskliga rättigheter

Och det är FN som driver de “mänskliga rättigheternas” politik. Så att de fåkunniga skall förlora sina rättigheter och sina länder och störtas i kaos och krig.

About human rights

   It is the UN that drives, (influences, imposes) the “human rights” policy. So that the ignorant will lose their rights and their home lands and be plunged into chaos and war.