En man som är gift..

Måndag 11 april 2016
En man som är gift..
En man som är gift kan likna sig med en Direktör i ett konkursbolag, där frun är att likna med en girig gäldenär som ständigt hänger på likvidens handtag. Om likviden inte finns i tid hotas det med bodelning. De älskvärda feministerna som också gett kvinnorna rätten att hota männen med att de måste lämna sina hem, om det finns barn med i bilden, är en ständig välsignelse för familjelivet. En sund man kan inte fatta varför så många kvinnor får stryk i sina hem och måste uppsöka kvinnojourer som hjälper dem med skyddat boende, skyddad identitet och hemlig address. Vad blir nästa välsignade reform i samhällets tjänst? Lägre skatt för ensamstående kvinnor med barn? Säg inte att detta är ett angrepp på familjen!

Text in English or Swedish