The Daily Bombings in Sweden

We might ask ourselves who will pay for the daily bombing- and murder excesses in Sweden? Is it not precisely we poor citizens who have to pay? Ruined houses and injured people come at a cost. 2 bombs in Stockholm, attempted manslaughter in Kristianstad and Växjö within 12 hours. F-ck!
Last night a (M) municipal politician from Haninge, I think it was, discussed on TV and expressed that Sweden, which has increased its population by 3-4 million foreigners, is a large country that can accommodate more people! No, Sweden cannot be populated by more people. Anything over 7 million is insanity. We could not provide for our citizens during the emergency years of 1866-68 when the population was 5-6 million. Maybe we should take chances, play hazard games? The outside world will help us when disaster strikes? How nice that one has been poked out of politics 2 times! Am now 73 years old and hardly any so-called careerist anymore.

Vi kan fråga oss vem ska betala de dagliga bomb- och mordexcesserna i Sverige? Är det inte just vi fattiga medborgare som får betala? Fördärvade hus och skadade människor kostar. 2 bomber i Stockholm, dråpförsök i Kristianstad och Växjö inom 12 timmar. Fy f-n!
Igårkväll diskuterade en (M) kommunalpolitiker från Haninge, tror jag det var, i TV och uttryckte att Sverige som utökat sin befolkning med 3-4 miljoner utlännningar, är ett stort land som kan hysa mer folk! Nej, Sverige kan inte befolkas av fler människor. Allt över 7 miljoner är vansinne. Vi kunde inte försörja våra medborgare under nödåren 1866- 68 då befolkningen var 5-6 miljoner. Kanske vi ska chansa, spela hazardspel? Omvärlden ska hjälpa oss när olyckan slår till? Vad skönt att man blivit petad ur politiken 2 gånger! Är nu 73 år och knappast någon s.k påläggskalv längre.

With the help of: https://www.bing.com/Translator