Ett försök att utveckla ”Mänskliga Rättigheter”

– utan att motsäga sig själv. Det finns i Sverige ett parti som heter MOD. Det står för Mänskliga Rättigheter Och Demokrati. Jag brukar kritisera FN och ge Globalistorganisationen och deras ”Mänskliga Rättigheter” skulden för Sveriges och många småstaters problem.

Vad är ”Mänskliga Rättigheter”? Kan det vara så att det finns flera sätt att tolka ”Mänskliga Rättigheter”? Skulle ”Mänskliga Rättigheter” rent av vara felaktigt? Som jag ser det kan man visst försöka bestämma vad en människas rättigheter är. FN har bestämt sin version. Tyvärr har vi i Sverige inte gynnats av den människosynen. Vi får heller inte glömma de ”Mänskliga Skyldigheterna” som aldrig stadfästs, vilket är ett bedrägeri. För Sveriges del betyder FNs ”Mänskliga Rättigheter” att Svenska folket har förlorat sina rättigheter. I slutändan har Svenska folket inte längre rätt till ägandet av sitt eget land och folk, kultur och traditioner. Sedan 1960 har landet fyllts av främmande folk från 7 miljoner Svenskar upp till över 10 miljoner uppblandade. FNs ”Mänskliga Rättigheter” tar bort det som tidigare ansågs Svenskt. Det finns alltså flera ”Mänskliga Rättigheter”. FNs ”Mänskliga Rättigheter” är inte universiella. Vi Svenskar har, eller borde ha, en annan agenda som förklarar våra ”Mänskliga Rättigheter”. Och det brådskar! Deklarera våra rättigheter, frihet från Islam och lögnkoranen, Burka, Sharia, utländska knarkligor, utländska kriminella privata skolor, ja till kontanter, ja till fängelser i utlandet, nej till EU, nej till NATO, ut ur FN, ansvarstagande hos politiker och byråkrater m.m.

Tyvärr för alla demokrati entusiaster, menar jag att vårt gamla system med en kung och inga politiska partier, (4 stånd) var det system som skapade, uppehöll vårt folk och land. Det var vårt folks sanna frihet. Dagens svenskar är inte längre fria. Vi är bundna av massor med utländska avtal, på gott och ont. Tanken är i många fall att underlätta handel, resande och arbetssökande. Nu seglar jag iväg från ämnet, men fortsätt gärna att utveckla analysen. Med allt detta menar jag inte att Sveriges situation är hopplös. Hudfärg är inte vårt problem, (frågan är om inte utlänningarna är de värsta rasisterna). Alla Svenska medborgare kan bli Svenskar och integreras i en gemensam samhällsanda. Men stävjer man inte Islam kommer friheten att försvinna. Kvinnoförtrycket kommer bli totalt.
MVH

Text in English or Swedish