Kategoriarkiv: Political

2 år i Distriktstyrelsen..

Den dagen, 28-04-19, när jag ”kuppades” in i SD Kronobergs Distriktsstyrelse som ordinarie ledamot under 2 år. Richard Jomshof var Ordförande på årsmötet. Flera kommunföreningars representanter/ombud, hade i protest lämnat årsmötet när Ann-Louise Wiking inte valts till Ordförande. ”Nettan” nominerade mig spontant, när jag var den ende som stannade kvar från våra kommunföreningar. Kerstin Ljungkvist stod i dörren och vinkade att jag skulle maka mig iväg, men se den gubben gick inte. Så kom coronan året därefter och våra möten gick över till digitala möten. Mina datorer fungerade aldrig och jag terroriserades ständigt med fallerande mikrofon. Detta problem fanns även vid digitala kommunfullmäktigemöten. Senare, som ordinarie Fullmäktigeledamot fick jag låna Apple surfplatta och då fungerade ljudet vid Fullmäktigemötena.

Ursäkta skrytet, men jag anser mig inte helt uträknad än.

 

 

Det ryska misstaget

Boris Jeltsin valdes till president 12 juni 1991.
En statskupp i augusti 1991 försökte återupprätta kommunistpartiet i Ryssland. Istället störtades de kommunistiska kuppmakarna och Michail Gorbatjov, vilket banade väg för Boris Jeltsin som stärkt president över Ryssland. I november -91 förbjöd han kommunistpartiet.

Sovjetunionen upplöstes 26 december 1991. Vid den tiden hade befrielsen för Estland, Lettland Litauen, Jugoslavien, Tjeckoslovakien, Polen, Ungern, Bulgarien, Rumänien, Ukraina, Moldavien, DDR påbörjats eller genomförts.

Misstaget som tyvärr följde efter villervallan i Moskva under övergången från diktatur till demokrati, var att man inte krävde ett HongKong avtal med samtliga adjö-sägande Öststater. Hade Jeltsin/Gorbatjov varit på hugget, kunde Ryssland ha besparats en massa otrevligheter, som heter NATO inpå knutarna. Man skulle ha krävt minst 50 år av avspänning i hela Östeuropa. Det borde ha avkrävts säkerhetspolitiskt ”Ingenmansland”. Västmakternas fräckhet äventyrar hela vår världsdels balans. Det tycks som om en outsider ska behöva upplysa menigheten om detta, som borde framstå som självklart.

Det gjordes ett avtal mellan Helmut Kohl och Michail Gorbatjov inför återföreningen av de två Tyska staterna, BRD och DDR. Se länk nedan.

Infomaterial hämtat bl.a från dessa websidor:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sovjetunionens_uppl%C3%B6sning

https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/kommunistregimernas-fall-i-central-och-osteuropa-1989-1991#

https://www.expressen.se/geo/natten-da-pansarvagnarna-bytte-sida–kuppen-i-moskva-blev-sovjetunionens-fall/

https://www.dw.com/en/how-kohl-and-gorbachev-sealed-the-deal-on-german-reunification/a-5788998

Merkel let 1 million Muslims through Germany

Merkel let 1 million Muslims through Germany. Denmark allowed them to pass to Sweden. Today, the Danish government says that Sweden is a horror example…

Merkel ließ 1 Million Muslime durch Deutschland. Dänemark erlaubte ihnen, nach Schweden zu gehen. Heute sagt die dänische Regierung, dass Schweden ein Horrorbeispiel ist…

Merkel släppte 1 miljon muslimer igenom Tyskland. Danmark lät dem passera till Sverige. Idag säger Danska regeringen att Sverige är ett skräckexempel…

Bing Translator has been a help
https://www.bing.com/Translator

Stoppa splittringen bland nationella!

Det är dags att varna alla nationalister för den splittring som sker idag på alla sociala medier. Vi gagnas inte av 1000 olika nationella grupper som skriver i stort sett liknande saker. Vi orkar nämligen inte följa och läsa allt. Personligen har jag visserligen två mer eller mindre vilande bloggar och en hemsida – (winterally), plus Fb konto och VK. De är dock inte enbart skapade för den nationella saken, med lite undantag från VK. På Facebook uppstår den ena gruppen efter den andra. I slutändan blir det 1000 stycken som hatar 7-klövern, i och för sig vällovligt..men det riskerar att ta bort den samlade kraften vi besitter. Inse att denna utspädning gagnar våra dödsfiender..