Last Roses of 2022

1 Sept -22

It’s like this. At the beginning of the summer of 2022, I was delighted that a rosebud had appeared on this bush. But then some time after that, someone had bitten off the only bud. The rose bush looked miserable and I had given up all hopes of change for this year. Then August came and one day there were 4 new buds. I had watered daily during the dry summer and the rose bush liked it. Anyway, the new bloom is a miracle and a hope for new life!

With the help of https://www.bing.com/Translator


Det ligger till såhär. I början av sommaren 2022 gladde jag mig åt att det kommit en rosenknopp på denna buske. Men så en tid därefter hade någon bitit av den enda knoppen. Rosenbusken såg ynklig ut och jag hade gett upp alla förhoppningar om ändring för i år. Så kom augusti och en dag var där 4 nya knoppar. Jag hade vattnat dagligen under den torra sommaren och rosenbusken gillade det. Hur som helst är nyblomningen ett mirakel och ett hopp om nytt liv!

Text in English or Swedish