Tankar om Templet 6 maj -19

Tankar Om Templet I Jerusalem

Judarna återuppbyggde Salomos Tempel. Det blev det 2a Tempelbygget. Vad det Templet då innehöll av den ursprungliga rekvisitan – utrustningen, vet kanske ingen levande människa. Vi vet genom NT att Jesus kallade det 2a Templet – “Min Faders Hus”. Det 2a Templet hade alltså erkänts av Gud, förstått också av kristna. Idag vill judarna bygga ett 3e Tempel. Jag vet inte om man hade Förbundsarken kvar i det 2a Templet. Om Arken fortfarande finns bevarad någonstans, kommer den ställas fram vid 3e Templets fullbordan. Den innersta kärnan av Juda bör ha kännedom om dess öde?