Stoppa splittringen bland nationella!

Det är dags att varna alla nationalister för den splittring som sker idag på alla sociala medier. Vi gagnas inte av 1000 olika nationella grupper som skriver i stort sett liknande saker. Vi orkar nämligen inte följa och läsa allt. Personligen har jag visserligen två mer eller mindre vilande bloggar och en hemsida – (winterally), plus Fb konto och VK. De är dock inte enbart skapade för den nationella saken, med lite undantag från VK. På Facebook uppstår den ena gruppen efter den andra. I slutändan blir det 1000 stycken som hatar 7-klövern, i och för sig vällovligt..men det riskerar att ta bort den samlade kraften vi besitter. Inse att denna utspädning gagnar våra dödsfiender..