​Terrorrörelser under kalla kriget 28 nov -17

I alla länder i Västvärlden, där anarkister och ”befriare” velat skapa oordning, har det uppstått subversiva arme’-fraktioner. I Sverige behövdes dock inte detta eftersom sekten redan satt vid makten. Här följer några exempel på befrielsearmeer som har funnits för inte så länge sedan
RAF, Rote Armee Fraktion, Tyskland

IRA, Irland,

RB, Röda Brigaderna, Italien,

ETA, Spanien,

AD, Action Directe, Frankrike,

CCC, Communist Combatant Cells, Belgien,

Revolutionary Organization 17 November, Greece.

Lämna ett svar

Text in English or Swedish