Svärd

torsdag 19 februari 2015

Detta stycke poesi, konst och kultur publiceras nu för första gången. Skrivet 16 februari 2015.
© Winteralley Olle Johansson

Svärd

Det tycks som om många av dagens konflikter har sin begynnelse i Israels utropande till stat 1948. Palestinakonflikten skapade och skapar spänningar i Mellanöstern och hela den Muslimska världen. Andra faktorer som höjt kristemperaturen är Iran-Contrasaffären. En tid efter denna attackerade Saddam Hussein Iran. Kan det tänkas att USA övade någon sorts påtryckningar medan Saddam fortfarande gick i koppel? Olof Palme fick det hedervärda uppdraget att försöka medla i kriget. Han sköts på Sveavägen i Stockholm. Efter en tids tystnad attackerade Saddam Kuwait. George Bush den äldre slog tillbaka och befriade Kuwait och gav shejkerna tillbaka sitt land. En tid senare kom 9/11. George W Bush skapade en ny Västallians med Tony Blair och krossade Iraks regim under förevändning att de hotade världen med massförstörelsevapen. Man fann inga sådana vapen. Det verkar logiskt sett, som om USA misstänkte Saddams regim för flygplansattentatet i New York. Saddams regim var krossad och han kröp ner i kloakerna. Han blev funnen i en jordhåla eller betongkällare. Han arresterades och dömdes till döden. Något av det sista han sade var talet om: ”alla krigs moder”. Vad menade han? Kan han ha syftat på den terror som härjat världen sedan dess och som nu bara tilltar i magnitud? Revolutioner, oroligheter och uppror i Arabvärlden, den Muslimska världen. Muslimska terrordåd i Europa. Vad sade Jesus: ”Jag har inte kommit för att skapa fred utan för att sända svärd”. Jesu ord är verkligen moderna!

Text in English or Swedish