Lögnare och bedragare tror att de skall skyddas av ”systemet”.


Skrivet 21 februari 2022

Vad menar du med ”systemet”?

Jo, systemet är alla de politiska, byråkratiska maktorgan, maktstrukturer som kontrollerar all maktfördelning, maktutövning i Sveriges ”demokratiska” partidemokratiska system.

Det systemet har förtryckt mig i över 40 år, vilket bl.a har medfört att Sverige idag bebos av ca 4 miljoner invandrare och invandrarättlingar. Massmedia är en viktig del av denna maktstruktur som styrs av utländsk påverkan. Tystnaden har fört svenskarna bakom ljuset.

Ni politiker som skrivit under alla utländska avtal och förrått svenska folket och tagit ifrån dem/oss våra rättigheter, ert system kommer inte att rädda er. Vem ska rädda er?

Nu säger jag inte att alla nya medborgare i landet är till skada. Flera av de befintliga medborgarna, är nog och kan bli fullt integrerade medborgare. Men importen av icke europeer har gått för långt med över miljonen individer, anser jag. Och många av dem kommer aldrig bli till glädje för svenskarna. Ett undantag är alla de befintliga kristna immigranterna i landet, som är varmt välkomna.

Detta är mina privata åsikter och inget som nödvändigtvis kan läsas i SDs partiprogram. Eftersom jag efter detta årets utgång, troligtvis inte kommer att verka i min hemkommun, som kommunalpolitiker för SD, kan inte heller ”betalmedia” skylla min frispråkighet på Sverigedemokraterna, eller kräva svar från dem.

Ingen ska förvänta sig att jag eller en kommande ställföreträdare, kommer att behandla Er annorlunda än Ni behandlat mig, om maktfördelningen plötsligt ändras till min fördel.

Text in English or Swedish