Myndigheterna är skyldiga att redovisa

Myndigheterna är skyldiga att redovisa

Vi, svenska nationalister, kräver att svenska myndigheter redovisar statistik som visar den hygieniska, hälsomässiga situationen i riket under 10-20 år. Vårdcentraler, Anticimex och Apotek måste delge uppgifter om antalet besmittade och behandlade individer på alla platser i landet. Spridningen skall visas från by till by och mängden visas i diagram. Här talar vi om multiresistenta bakterier, skabb, vägglöss och kackerlackor. Detta skall redovisas ”svenska” folket före nästa riksdagsval. Men möjligtvis händer ingenting därför att då flyger de gamla hänsynslösa etablerade främlingsimportande partierna ut ur riksdagen.
Med mycket vänliga hälsningar

Sven JO Johansson
20 juli 2017

Text in English or Swedish