Jag bespottar aldrig!

Wednesday, April 9, 2014
Jag bespottar aldrig!
Jag bespottar aldrig några vänner, såtillvida jag inte har förlorat förståndet såklart, eller varit full och förbannad!
9 april 2014
© Winterally
Olle Johansson

Text in English or Swedish