Kräk o baktalare

SJ 18 jan -23

Det finns människor/individer i partier/organisationer som är så fega, rädda att de inte vågar stå för det som är rätt, som aldrig vågar gå mot partilinjen, inte vågar stå för sin övertygelse, av fruktan för att bli uteslutna, avskedade, bli offentligt begabbade. Vad ska Fosterlandet med sådana kräk, förrädare och baktalare till?

Creeps and backbiters

There are people/individuals in parties/organizations who are so cowardly, afraid that they do not dare to stand for what is right, who never dare to go against the party line, do not dare to stand for their convictions, for fear of being excluded, dismissed, publicly begged. What is the Fatherland with such creeps, traitors and backbiters going for?

 

Text in English or Swedish