Imbecilla makthavare?

Sunday, December 7, 2014
Imbecilla makthavare?
This piece of poetry, art and culture was written in Swedish, 9 Sept. 2014.
Too difficult for me to translate in an acceptable manner.

© Winterally Olle Johansson

Vad kan det bero på att dessa imbecilla feminister som regerat och haft massmediainflytandet i Stockholm de senaste 60 åren tycks ha haft sämre samvete än tyskarna som utrotade miljoner människor? Kan det bero på att de var mer inblandade än vi vet? De var Hitlers hantlangare själva? De har gett sken av att vara världens samvete och släppte in miljoner främlingar utan anknytning. En svensk som däremot gift sig med en utländsk individ och som har legitima skäl att bringa sin ingifta/-e med legitim anknytning, in i landet, möts av flera hinder.

Har man ansett att judarna i Israel skulle motsätta sig en Svensk/Europeisk nationell/federal politik? De är ju själva supernationalister! Superreligiösa!

Man har ställt gränslös invandring emot rasism. Den som har opponerat sig mot en orimlig flyktingpolitik har stämplats som rasist. I verkligheten är det väl att betrakta som normalt, att vilja bevara integriteten i ett land? Att bevara landets barns fädernesarv kan väl inte vara rasism?

Alla världens flyktingar tycks önska komma till Europa. Gör en lista på alla de länder som inte tar emot några flyktingar, och sedan en lista på de som exporterar folk.

I dagsläget finns det tiotusentals kristna flyktingar som behöver en fristad. Man har redan släppt in hundratusentals muslimer. Man kunde tycka att det vore rimligt att man tog hand om kristna i ett kristet land? Vad har hänt? Politikerna har avskaffat Kristendomen som rättesnöre. Det kristna arvet håller på att förskingras. Finns det något muslimskt land som skulle släppa in lika många kristna i sina land, som de kristna släppt in muslimer?

En bön till våra danska grannar: Var vänliga och rädda Sverige från dessa mentalt efterblivna partiidioter som styr Sverige, men inte verkar för sitt eget folk, utan jobbar för utlandet.

Jag anser att inga folkvalda i Europa har legitimitet, därför att man har förtryckt sanningen och lurat sina medborgare och störtar dem i fördärvet. FN i New York borde förändras. Man har trott sig mena väl, men tyvärr, resultatet blir en ännu mer kaotisk värld. Det etniska, religiösa kaoset i Europa är FN:s fel. Jag har trott på integrationens möjligheter, men tror inte längre att muslimer kan leva i fred med vårt västerländska samhälle.  Kristna och Judar går hand i hand, men det går aldrig med muslimerna på grund av deras skrifter som påbjuder ondska mot just oss, Kristna och Judar.

Jag försöker inte uppvigla till rasism eller religionsmotsättningar, tvärtom. De som lägger grunden till det, är de styrande som övergivit all rimlighet.

Vi lever i ett system där ingen styr, ingen tar ansvar. Om några gör fel och störtar länder i fördärvet, byter man bara ut regeringar genom ”demokratiska val”. Nya feminister i byxor tar över. Man bör förstå att det är i framför allt de kristna länderna man har krossat manssamhället och infört ”jämställdhet”.

 

 

Text in English or Swedish