Arbetarklassen skinnas av EL-bolagen?

6-03-23

Vilka politiska partier som lagt grunden för EL-bolagens möjligheter att skinna Europas elkonsumenter utreds inte här.

Att det är en politisk skandal att man utlämnat miljoner hushåll till finansiella storbolags spekulationer kan nog ingen ljuga bort. Här i södra Sverige rusar EL-priset direkt när väderprognoserna spår ett dygn utan vindar. Likaså när vi meddelas att en kärnreaktor stängs för service en vecka.

Alltså, på EL-börsen spekulerar man huruvida efterfrågan på EL skall bli si eller så. Man antar också att produktionsmängden MWH blir si eller så. Väderbetingelserna, temperatur och vindars m/sek kräver skärpta spekulanters bud på börsen. För några dar sedan la jag märke till att man förutspått vindstilla ngn dag. I verkligheten blåste det rejält, men hushållen måste ändå punga ut med stålar till ockerpriser på gr. av felaktiga spekulationer på EL-börsen. Vem lägger beslag på dessa mervärden? Vem ansvarar för att ländernas konsumenter är utlämnade till spekulationer?