Fackföreningar Labor organisations

Att arbetarna organiserade sig i fackföreningar för att motverka kapitalisternas makt över pengar och arbetskraft anser jag har varit på många vis bra och till välsignelse för den stora massan. Även många politiska reformer får man berömma, den allmänna sjukvården, den allmänna rätten till skolgång och högre utbildning, socialt stöd till behövande – svenskar. Jag kan till och med sympatisera med arbetare och barnarbetare i främmande länder som utnyttjas och piskas till prestationer. Men – det rättfärdigar inte något parti att bedriva en antisvensk och antinationalistisk politik där man importerar alla sorts folk från hela världen. Ni partiskurkar och förrädare, bered er på att rättvisa ska skipas!

The fact that the workers organized themselves in trade unions to counter the power of the capitalists over money and labor seems to me to have been good in many ways and to the blessing of the great mass. Many political reforms can also be praised, the public health service, the general right to schooling and higher education, social support for the needy – Swedes. I can even sympathize with workers and child workers in foreign countries who are exploited and whipped to accomplishments. But – it does not justify any party to pursue an anti-Swedish and anti-nationalist policy of importing all kinds of people from all over the world. You party-crooks and traitors, be prepared for justice to be passed!

Svar på globalist-tal/ /Answer to globalist speeches


Det var inte den felaktiga
ideologin som krossade Hitler,
Mussolini och Tyskland, Italien.
Det var en övermakt av soldater,
kanoner och bombmattor.


   It wasn’t the wrong
   ideology that crushed Hitler,
   Mussolini and Germany, Italy.
   It was a superiority of soldiers,
   guns and carpet bombings.

Talmannens situation. 12 dec -18

12 dec -18
Råd till Andreas Norle’n.  >Skyll inte på mig. Jag gör mitt jobb. Det är det politiska systemet vi har. Vill ni ändra det systemet, varsågoda! Verka för det!<


Om det politiska systemet, min vy: Om det besuttna etablissemanget inte vill reformera det politiska systemet, bör de störtas under vapenhot! Det är ett polisjobb att få bort förrädarna. Särskilt de sk. socialisterna och vänstern som utger sig för att vara på arbetarnas sida, men lurar i synnerhet de svenska arbetarna. En sann arbetarledning gagnar i första hand sitt eget folk och stämplar inte patrioter och nationalister som rasister och nazister. 
Det är ju nu så att det politiska systemet är anpassat så att förrädare ska styra landet. När så förrädarpartierna inte lyckas få majoritet blir det ingen regering. Systemfelet kan åtgärdas. En kung/president utser ministrar från alla partier rättvist efter mandaten. Passar inte det, avskaffar man partierna och har endast personval. Punkt slut! 
Revolution påbjudet!
Jag tror att alla våra gamla kungar skulle hålla med. Bort med bedragarna!

Fler Spikar i Kistan!

Varje indriven spik i kistan känns tillfredsställande!

Bedömare säger att världen blivit mer polariserad/splittrad. Sanningen är nog att vänsterns attityder, feminism, hbtq, NWO, etc, har infiltrerat, genomsyrat, växt till i stora delar av världen under 60 år. (Barn av 5e kollonnare styr EU?) Iallafall, det är vänsterns extremism o hjärntvätt av medborgarna som orsakat polariseringen! De konservativa har bjudit motstånd nu framför allt tack vare Donald Trump..tack för det!

Vidare, fundera på ordet tillväxthysteri.
Tillväxt i ekonomi är en sak.
Annat är tillväxt av: antalet människor, stora städer, utdöda djurarter, global uppvärmning, energibrist, vattenbrist, försörjningsbrist.

FN = delvis fiasko. Varför? Tanken med globalt samarbete är bra. Men bara om alla medlemsländer bevarar sin integritet och inte pådyvlas kränkande avtal som underminerar ländernas, folkens, nationella rättigheter och homogena befolkningssammansättning. Reglerna om flyktingmottagande leder till kaos i hela världen. Dessa debila beslut i FN har uppmuntrat fattiga individer i hela världen att invadera rikare länder. USA, Australien och EU har formligen attackerats av horder med parasiter och tiggare som antagligen mestadels aldrig får ett regelrätt arbete. Vad har sådana i västvärldens länder att göra? FN måste reformeras innan hela världen exploderar i etniskt/religiöst kaos. Vänstern skall få äta upp sin rasism mot världens kristna urbefolkningar de försöker förinta, Svenskar, Danskar, Finnar, Tyskar, Engelsmän, Holländare m.fl det kommer..

I Sverige smusslas arbetslösa undan i statistiken genom stödarbeten, skolkurser, som inte är riktiga arbeten. Hundratusentals driver omkring i förorterna utan sysselsättning medan de vettlösa politikerna öppnar landet för hundratusentals nya falska flyktingar. Årligen kommer rapporter från arbetsmarknads-myndigheter om alla nya arbeten och sjunkande arbetslöshet…Jag menar inte att alla tjänstemän/kvinnor är skyldiga. De skyldiga är framförallt de 6-7 partier som styrt Sverige under hela efterkrigstiden.

Slutligen frågar man sig, hur kan man se positivt på framtiden? SDs budskap är att vara positiva och söka lösningar på problemen. M.a.o det finns inget val så länge partidemokrati styr Sverige. Svenskarna får inse situationen och sträva efter förändring av en oacceptabel utveckling. SD gör allt för att verka inom det parlamentariska systemet. Endast Sverigedemokraterna erbjuder en vettig nationell politik!

Rösta på oss..

»Oj då, ligger ni på dödsbädden? Ja, men glöm inte att rösta på oss, så att vi kan styra i 4 år till!«

Vänliga hälsningar från 7 klövern.

Säkerhetschefen 9 okt -18

Uppmaning från en politiskt ansvarig säkerhetschef.

>Glöm inte att ha lyse på cykeln efter mörkrets inbrott. Men om ni ser en skola är det OK att tutta på. Ser ni nån dj-l som rör sig, så hugg’n i ryggen! Vi måste vara moderna och anpassa oss efter den allmänna rättsuppfattningen!<

Upa, ha en bra dag…

Feministtaktik, absolut ingen diabolisk komplott 27 sept 2018

Feministtaktik, absolut ingen diabolisk komplott 27 sept 2018

Anna, Lena, Karin, Mia, Lina, Sofia, Berta blir yrkesverksamma i hårda mansyrken. De har absolut aldrig samverkat på nätet. Anna blir snickare, Berta anläggningsingenjör, Lena vägarbetare, Lina sopåkare, Sofia sjömatros, Mia skogshuggare, Karin hamnarbetare. Senare kommer Linda som är reporter på en rikstäckande TV-kanal att göra ett reportage om den lyckade jämställdheten. Vilka i dessa olika fackyrken kommer hon att intervjua? En av 9.999 män i ett fack, eller den enda kvinnan? Precis. Svenska folket får se och lyssna på “Tamara Press” i alla dessa yrken. Anna, Lena, Karin, Mia, Lina, Sofia, Berta alltmedan 69993 män knyter nävarna.

Det är vad feministerna hyllar som den lyckade jämställdheten.

SJ 27 sept 2018

De Stora Politiska Personligheterna

De som inte kan tillfredsställa sitt stora EGO som skådespelare, drama aktör, söker sig till – väljer – POLITIK!
Kommer i centrum på riktigt…
Om det finns kunskap och förstånd är inte så viktigt. Det gäller att föra sig och se bra ut. Viktigast är dock ett väloljat munläder…