One can suspect

One can suspect that FRA, SÄPO and MUST under Stefan Löfven, Dan Eliasson and Morgan Johansson tried to prevent a reliable search on the obviously guilty perpetrators of shootings and terrorist bombings, by wasting time and effort on harassing nationalists, such as they call ”right-wing extremists”! All this under the cheer of the Swedish taxpayers’ money-subsidies-lying media! The hearts of the people are screaming out with the words – Treason!

This is absolutely no incitement!

https://www.bing.com/Translator


Man kan misstänka att FRA, SÄPO och Must under Stefan Löfven, Dan Eliasson och Morgan Johansson försökt förhindra en vederhäftig spaning på de uppenbart skyldiga förövarna till skjutningar och terrorbombningar, genom att slösa tid och arbete på att trakassera nationalister, sådana de kallar ”högerextremister”! Allt detta under påhejande av svenska skattemedels-bidrags-ljugmedia! Folkets hjärtan skriker ut med orden – Förräderi!

Detta är absolut ingen uppvigling!