Hacked Account

Hacked Account

Somebody has destroyed my blog and homepage. I never earned 1$ from Google Adsense. When I checked the Google Adsense account some weeks ago, it was deleted. I have taken away all sorts of ad-codes from my Winterally blog pages. There is no more code. I am a ruined person with 20000$ debt after divorce, thought maybe there was a chance to make some income on Google ads. Now it looks like the homepage is sabotaged. How can I turn off the Adsense ads when I don’t even have an account? Somebody unknown is stealing my advertise income? How is it possible? How is this scam possible?

Who is using and bombing my WordPress blog with advertising? What will the punishment be for such criminality?

After Resetting WordPress Site Kit, I have noticed a change to the better on European Proxy servers. But the ads were hangin’ on at US West and East coast plus India. Maybe they will be updated soon? Am adding a desktop pic on the subject:

Maybe some programmer is just joking with me now. When I log out the whole WordPress blog will be haunted with criminal added ads again!

Sweden’s busted democracy

Don’t talk about crisis or expensive new elections in Sweden! Changing government is not a crisis. It is a brightening future for those who still have wits and a sense of reality.
Israel owns what is described as democracy! Is Sweden’s left-wing media folly?

Israel were on it’s way to its fourth parliamentary election in less than two years. According to Yle, see link below. The link published: 22.12.2020 – 15:55. Updated 23.12.2020

This is not intended as criticism of Benjamin Netanyahu, it is just a comparison between the Israeli and Swedish systems.


Kom inte o tala om kris eller dyra nyval i Sverige! Byte av regering är ingen kris. Det är en ljusnande framtid för de som ännu har förstånd och verklighetsförankring.
Israel äger något som betecknas som demokrati! Är Sveriges vänster massmedia dårskap?

https://svenska.yle.fi/artikel/2020/12/22/israel-pa-vag-mot-fjarde-parlamentsvalet-pa-mindre-an-tva-ar

Israel på väg mot fjärde parlamentsvalet på mindre än två år.
PUBLICERAD 22.12.2020 – 15:55. UPPDATERAD 23.12.2020 – 13:29

Detta är inte ämnat som kritik av Benjamin Netanyahu, det är bara en jämförelse mellan det Israeliska och Svenska systemet.

17 juni 2021

Det ryska misstaget

Boris Jeltsin valdes till president 12 juni 1991.
En statskupp i augusti 1991 försökte återupprätta kommunistpartiet i Ryssland. Istället störtades de kommunistiska kuppmakarna och Michail Gorbatjov, vilket banade väg för Boris Jeltsin som stärkt president över Ryssland. I november -91 förbjöd han kommunistpartiet.

Sovjetunionen upplöstes 26 december 1991. Vid den tiden hade befrielsen för Estland, Lettland Litauen, Jugoslavien, Tjeckoslovakien, Polen, Ungern, Bulgarien, Rumänien, Ukraina, Moldavien, DDR påbörjats eller genomförts.

Misstaget som tyvärr följde efter villervallan i Moskva under övergången från diktatur till demokrati, var att man inte krävde ett HongKong avtal med samtliga adjö-sägande Öststater. Hade Jeltsin/Gorbatjov varit på hugget, kunde Ryssland ha besparats en massa otrevligheter, som heter NATO inpå knutarna. Man skulle ha krävt minst 50 år av avspänning i hela Östeuropa. Det borde ha avkrävts säkerhetspolitiskt “Ingenmansland”. Västmakternas fräckhet äventyrar hela vår världsdels balans. Det tycks som om en outsider ska behöva upplysa menigheten om detta, som borde framstå som självklart.

Det gjordes ett avtal mellan Helmut Kohl och Michail Gorbatjov inför återföreningen av de två Tyska staterna, BRD och DDR. Se länk nedan.

Infomaterial hämtat bl.a från dessa websidor:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sovjetunionens_uppl%C3%B6sning

https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/kommunistregimernas-fall-i-central-och-osteuropa-1989-1991#

https://www.expressen.se/geo/natten-da-pansarvagnarna-bytte-sida–kuppen-i-moskva-blev-sovjetunionens-fall/

https://www.dw.com/en/how-kohl-and-gorbachev-sealed-the-deal-on-german-reunification/a-5788998

Merkel let 1 million Muslims through Germany

Merkel let 1 million Muslims through Germany. Denmark allowed them to pass to Sweden. Today, the Danish government says that Sweden is a horror example…

Merkel ließ 1 Million Muslime durch Deutschland. Dänemark erlaubte ihnen, nach Schweden zu gehen. Heute sagt die dänische Regierung, dass Schweden ein Horrorbeispiel ist…

Merkel släppte 1 miljon muslimer igenom Tyskland. Danmark lät dem passera till Sverige. Idag säger Danska regeringen att Sverige är ett skräckexempel…

Bing Translator has been a help
https://www.bing.com/Translator