About “human rights”

Om mänskliga rättigheter

Och det är FN som driver de “mänskliga rättigheternas” politik. Så att de fåkunniga skall förlora sina rättigheter och sina länder och störtas i kaos och krig.

About human rights

   It is the UN that drives, (influences, imposes) the “human rights” policy. So that the ignorant will lose their rights and their home lands and be plunged into chaos and war.

About the Swedish Social “Democrats”

Jag minns att det fanns en Socialdemokratisk Kristen rörelse på 80-talet som hette Broderskapsrörelsen. Den rörelsen samlade Kristna Socialdemokrater. Man kunde då tycka att det gav Socialdemokraterna en viss sympatisk framtoning. Senare när det socialistiska partiet börjat samarbeta med araber, muslimer och Sverigefientliga krafter, bytte man följdaktligen namn på underorganisationen till – “Tro och Solidaritet”. Nu vet vi var de står!

I remember there was a Social Democratic Christian movement in the 1980s called the Brotherhood movement. That movement brought together Christian Social Democrats. You could then think that it gave the Social Democrats a certain sympathetic appearance. Later, when the Socialist Party began to cooperate with Arabs, Muslims and forces hostile to Sweden, the name of the sub-organization was consequently changed to – “Faith and Solidarity”. Now we know where they stand!

När ska TV4 börja skriva om Liberalernas dåliga väljarstöd?

När ska TV4 börja skriva om Liberalernas dåliga väljarstöd? Det är kanske dags nu?
Det tycks mest talas om hur dåligt det går för SD. Jag tror att tids nog kommer SD få ett starkare väljarstöd än någonsin. Mycket beror naturligtvis på vilket opinionsinstitut man citerar. Jag säger: det går att vinkla opinionsundersökningar. Svenskarna, världens mest vänster hjärntvättade och infiltrerade folkslag?