The Campaign

Först blev Trump höjd till skyarna för triumfen med att få hem Asap Rocky från Sverige. Efter en tid organiserade BLM-rörelsen en oerhörd internationell kampanj grundad på George Floyds död och videoklippet där han sa “I can’t breath”.

Där har vi kanske en av orsakerna till Trumps valförlust.

———————————————–

First, Trump rose to the skies for the triumph of bringing Asap Rocky home from Sweden. After some time, the BLM movement organized a tremendous international campaign based on the death of George Floyd and the video clip in which he said “I can’t breath”.

There is perhaps one of the reasons for Trump’s election loss.

Is B-n a fool?

About the escalation at the Ukrainian border. The US threatens to pressure the EU to stop Nordstream 2. A super project that means a lot to both Russia and the EU. The democratically elected Russian-friendly President Viktor Yanukovych (Віктор Янукович) was expelled around 2014. Ukraine occasionally had payment difficulties due to gas bills to Russia. Russia took back Crimea. Ukraine is now threatening to join NATO. The development seems to be derailing and escalating. What happened in 1989 was voluntary. Pressing Russia today, with military, economic measures /sanctions, is going crazy!

It seems that some people do not understand.

Here in Europe the protesters are shouting:

>>USA – out of Europe!<<
Are they mad?

Am I a communist?
No!
Am I a leftist?
No!
I’m a Swedish nationalist and this is common sense to me.
Hitler died 76 years ago. We don’t need Hitler’s national socialism! And we certainly don’t need liberal globalism!


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Är B-n en stolle?
Written 9 April 2021

Om upptrappningen vid Ukrainas gräns. USA hotar att pressa EU att stoppa Nordstream 2. Ett superprojekt som betyder mycket för både Ryssland och EU. Man drev ut den demokratiskt valde ryssvänlige presidenten Viktor Janukovytj (Віктор Янукович) 22 febr 2014. Ukraina hade tidvis betalningssvårigheter på grund av gasräkningar till Ryssland. Ryssland tog tillbaka Krim. Nu hotar Ukraina att gå med i NATO. Utvecklingen tycks spåra ur och eskalera. Det som skedde 1989 var frivilligt. Att pressa Ryssland idag, med militära, ekonomiska åtgärder/sanktioner går galet!

Det verkar som om en del folk inte förstår.

Här i Europa ropar demonstranterna:

>>USA – ut ur Europa! <<
Är de galna?

Är jag kommunist?
Nej!
Är jag vänster?
Nej!
Jag är svensk nationalist och detta är sunt förnuft för mig.
Hitler dog för 76 år sedan. Vi behöver inte Hitlers nationella socialism. Och vi behöver verkligen inte liberal globalism!