Kategoriarkiv: Art

The workers starved – now they are feminists!

And they neither see nor understand it. It started with millions of simple workers, read men, lacking work with a reasonable wage so he could support his family. Then we are talking about the 19th century and the beginning of the 20th century. Of course, you missed a lot that you take for granted today. The families were large with 5-10 children. In some countries, millions were more or less enslaved under a privileged upper class. Then came the false worker prophets who preached that the church was evil, that the King, nobility and burghers oppressed the masses. They would go away and workers would unite globally. Now we’ll see how it went. The labor movement became a hydra for ”equality”. The working men have been blown away (cheated) and lost the main reason for the workers’ revolution – bread for the starving family, shoes and clothes for the children. The ”women” have taken over society and a man can no longer get sex from his disgusting short-cut feminist who wallows in men’s clothes or male attributes, nor can he buy sex. If he paws at a 15-year-old, he should be hunted down as a pedophile. The political feminists have a homo- and pedophile agenda. My experience says that the situation for men was much more positive in the 1950s – 60s – 70s to -80s. Now we just wait for the men’s revolt because it is written:

https://translate.google.com/

—————————————————-

King James Bibleonline

Standard version from year 1611

https://www.kingjamesbibleonline.org/Genesis-Chapter-3/

16 Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception; in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee.

17 And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it: cursed is the ground for thy sake; in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life;

18 Thorns also and thistles shall it bring forth to thee; and thou shalt eat the herb of the field;

19 In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return.

——————————————————–

The workers starved – now they are feminists!

And they don’t see or understand it. It started with millions of simple workers, read men, without work with a reasonable wage so he could support his family. We’re talking about the 1800s and the early 1900s. Of course, there was a lot missing that we now take for granted. The families were large with 5-10 children. In some countries, millions were more or less enslaved to a priority upper class. Then came the false prophets of the workers who preached that the church was evil, that the king, nobility and bourgeois oppressed the masses. They would be removed and the workers would unite globally. Now we see how it went. The labour movement became a hydra for ”equality”. The working men have been ripped off and lost the main reason for the workers’ revolution – bread for the starving family, shoes and clothes for the children. ”Women” have taken over society and a man can no longer get sex from his disgusting short-haired feminist who wallows in men’s clothes and men’s attributes, nor is he allowed to buy sex. If he gropes a 15-year-old, he will be hunted down as a pedophile. The political feminists have a homo- and pedophile agenda. My experience tells me that the situation for men was much more positive in the 1950s, 60s, 70s and 80s. Now we are only waiting for the revolt of the men, for it is written:

https://www.bing.com/Translator

—————————————————————-

In Swedish language

Arbetarna svalt – nu är de feminister!

Och de varken ser eller förstår det. Det började med att miljoner enkla arbetare, läs män, saknade arbete med en rimlig lön så han kunde försörja sin familj. Då talar vi om 1800-tal och början på 1900-talet. Man saknade naturligtvis mycket som man idag anser självklart. Familjerna var stora med 5-10 barn. I vissa länder var miljoner mer eller mindre förslavade under en prioriterad överklass. Sedan kom de falska arbetarprofeterna som predikade att kyrkan var av ondo, att Kung, adel och borgare förtryckte massorna. De skulle bort och arbetarna skulle förena sig globalt. Nu ser vi hur det gått. Arbetarrörelsen blev en hydra för ”jämställdhet”. De arbetande männen har blivit blåsta och tappat huvudanledningen till arbetarrevolutionen – bröd till den svältande familjen, skor och kläder till barnen. ”Kvinnorna” har tagit över samhället och en man kan inte längre få sex av sin äckliga kortklippta feminist som vältrar sig i manskläder o mansattribut, ej heller får han köpa sex. Tafsar han på en 15-åring ska han jagas som pedofil. De politiska feministerna har en homo- och pedofilagenda. Min erfarenhet säger att läget för männen var mycket mer positivt på 1950 – 60 -70 t.o.m -80 talet. Nu väntar vi bara på männens revolt ty det är skrivet:

——————————————————-

Biblesite.com

Svenska 1917

https://sv.bibelsite.com/swe/genesis/3.htm

16 Och till kvinnan sade han: »Jag skall låta dig utstå mycken vedermöda, när du bliver havande; med smärta skall du föda dina barn. Men till din man skall din åtrå vara, och han skall råda över dig.»

17 Och till Adam sade han: »Eftersom du lyssnade till din hustrus ord och åt av det träd om vilket jag hade bjudit dig och sagt: ’Du skall icke äta därav’, därför vare marken förbannad för din skull. Med vedermöda skall du nära dig av den i alla dina livsdagar;

18 törne och tistel skall den bära åt dig, men markens örter skola vara din föda.

19 I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd, till dess du vänder åter till jorden; ty av den är du tagen. Ty du är stoft, och till stoft skall du åter varda.»

——————————————————-

Stackars tomtskator

19nov23

Mina stackars tomtskator fryser efter att det var 6,7 minus inatt. De finner inte mat tillräckligt varje dag. Nu har insikten väckt dem, att de är dödens. De kämpar och rotar i buskar och frusna gräsmattor. Skatornas nöd rör mig, till skillnad från vänstermänniskornas landsförräderis konsekvenser de rättvist förtjänar.
——————————————————————————

https://www.bing.com/Translator

My poor magpies are freezing after it was 6.7 degrees below zero last night. They don’t find enough food every day. Now the realization has awakened them that they are death. They struggle and rummage in bushes and frozen lawns. The distress of the magpies touches me, unlike the consequences of the left-wing treason, the betrayal they justly deserve.
——————————————————————————-
https://translate.google.com/

My poor magpies are freezing after it was minus 6.7 last night. They don’t find enough food every day. Now the realization has awakened them, that they are of death. They struggle and root in bushes and frozen lawns. The plight of the magpies moves me, unlike the leftist treasonous consequences they justly deserve.

Son of Birger Jarl

Johan Magnusson was a Swedish nobleman and a member of the Folkunga family. He was born in 1295 as the son of Magnus Gregersson and Ingegärd Filipsdotter*. He had several siblings, including Ragvald, Knut, Ingeborg, Helena, and Margareta*. He married Ingeborg Eriksdotter Bonde, the daughter of Erik Magnusson Bonde and Ingeborg Knutsdotter*. They had at least one daughter, Ingegerd Johansdotter, who married Trotte Petersson*. Johan Magnusson died in 1340 and was buried in Sigtuna, Stockholm, Sweden*. He was a descendant of Birger Jarl, the founder of Stockholm and the regent of Sweden in the 13th century*.

Is there a link between Sten Sture the Younger and Birger Jarl?     Yes, there is a link between Sten Sture the Younger and Birger Jarl. Sten Sture the Younger was the grandson of Christina Abrahamsdotter, who in turn was the daughter of Abraham Pedersson (Finstaätten), who was the son of Ingeborg Bengtsdotter (Folkungaätten), who was the daughter of Bengt Birgersson, who was the son of Birger Jarl . That means that Sten Sture the Younger was a distant relative of Birger Jarl, who founded Stockholm in the 13th century.

Answers from Bing AI
I hope you found the answer interesting and informative. If you have any other questions, please feel free to ask me. 😊

 

Look above..

Sven Tveskägg, dansk kung

Sven Tveskägg var en dansk kung som levde på 900- och 1000-talet. Han var son till Harald Blåtand, som var kung över Danmark och Norge. Sven Tveskägg kämpade mot sin far, mot den svenske kungen Olof Skötkonung, och mot den norske kungen Olav Tryggvason. Han lyckades erövra både Norge och England under sin regeringstid.

Sven Tveskägg erövrade Norge två gånger. Första gången var 985/986–995, då han tog makten från sin far Harald Blåtand, som hade blivit kristen och försökt sprida sin tro i Norge. Sven Tveskägg var inte intresserad av kristendomen, utan ville återställa den gamla asatron. Han lät sin fosterbror Håkon Sigurdsson styra Norge som jarl. Andra gången var 1000–1014, då han besegrade Olav Tryggvason i slaget vid Svolder, tillsammans med den svenske kungen Olof Skötkonung och sin fosterson Erik Jarl. Då lät han Erik Jarl styra Norge åt honom.

Sven Tveskägg erövrade England 1013–1014, efter flera plundringståg dit. Han utnyttjade missnöjet med den anglosaxiske kungen Ethelred II, som hade beordrat en massaker på alla danskar i England år 1002. Sven Tveskägg fick stöd av många engelska stormän, som erkände honom som kung. Ethelred II flydde till Normandie, och Sven Tveskägg blev kung över hela England. Han dog dock redan året efter, och Ethelred II återvände till tronen. Svens son Knut den store fortsatte dock kampen om England, och blev kung där 1016.

Svar genererat av Bing AI
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://www.bing.com/Translator

Svein Forkbeard, King of Denmark

Svein Forkbeard was a Danish king who lived in the 10th and 11th centuries. He was the son of Harald Bluetooth, who was king of Denmark and Norway. Svein Forkbeard fought against his father, against the Swedish king Olaf Skötkonung, and against the Norwegian king Olaf Tryggvason. He managed to conquer both Norway and England during his reign.

Svein Forkbeard conquered Norway twice. The first time was in 985/986–995, when he seized power from his father Harald Bluetooth, who had become a Christian and tried to spread his faith in Norway. Svein Forkbeard was not interested in Christianity, but wanted to restore the old Ásatrú. He allowed his foster brother Håkon Sigurdsson to rule Norway as earl. The second time was in 1000–1014, when he defeated Olaf Tryggvason at the Battle of Svolder, together with the Swedish king Olof Skötkonung and his foster son Erik Jarl. Then he let Earl Eirik rule Norway for him.
Svein Forkbeard conquered England in 1013–1014, after several raids there. He exploited his discontent with the Anglo-Saxon king Ethelred II, who had ordered a massacre of all Danes in England in 1002. Svein Forkbeard was supported by many English nobles, who recognized him as king. Ethelred II fled to Normandy, and Svein Forkbeard became king of all England. However, he died the following year, and Ethelred II returned to the throne. However, Svein’s son Canute the Great continued the struggle for England, and became king there in 1016.

Response generated by Bing AI
———————————————————————-
https://translate.google.com/?sl=sv&tl=en&op=translate

Sven Tveskägg, Danish king

Sven Tveskägg conquered was a Danish king who lived in the 9th and 11th centuries. He was the son of Harald Bluetooth, who was king of Denmark and Norway. Sven Tveskägg fought against his father, against the Swedish king Olof Skötkonung, and against the Norwegian king Olav Tryggvason. He managed to conquer both Norway and England during his reign.

Sven Tveskägg conquered Norway twice. The first time was 985/986–995, when he took power from his father Harald Blåtand, who had become a Christian and tried to spread his faith in Norway. Sven Tveskägg was not interested in Christianity, but wanted to restore the old asatron. He let his foster brother Håkon Sigurdsson rule Norway as earl. The second time was 1000–1014, when he defeated Olav Tryggvason in the battle of Svolder, together with the Swedish king Olof Skötkonung and his foster son Erik Jarl. Then he let Erik Jarl rule Norway for him.

Sven Tveskägg conquered England in 1013–1014, after several raids there. He took advantage of the dissatisfaction with the Anglo-Saxon king Ethelred II, who had ordered a massacre of all Danes in England in 1002. Sven Tveskägg was supported by many English nobles, who recognized him as king. Ethelred II fled to Normandy, and Sven Tveskägg became king of all England. However, he died already the following year, and Ethelred II returned to the throne. Sven’s son Canute the Great, however, continued the fight for England, and became king there in 1016.

Answer generated by Bing AI