Kategoriarkiv: Highhorses

Feministernas livliga och välbetalda floskler

slutredigerad 20-03-24

Vi har på uppdrag av de förtroendevalda duktiga revisorerna i XX kommun studerat Bakomnämndens arbete med att förbättra den låga kvaliteten i omsorgen av de Dumma som tänker och röstar fel.

Vid närmare granskning finner vi att de ansvariga inte har säkerställt alla ändamålsenliga punkter i arbetsprogrammet. Kvaliteten måste prioriteras enligt beprövade metoder, lusläsning av protokoll, ifrågasättande av styrdokument och feedback från berörd personal i Bakombyrån. Alla chefer har hörts, (finn inga fel) – Anna, Emma, Linda, Greta, Maria, Sofia, Margareta, Elsa, Julia, Malin.

Målsättningen för den framtida verksamheten blir arbeta mera, tjäna mera. För alla som styrs av cheferna i Bakomgruppen gäller att med nit säkra och utveckla kvaliteten i arbetet. Ledningssystemet blir ett hjälpmedel för utövandet av egenkontroller. Vi får inte glömma att riskanalyser är en kvalitetsresurs.

Tänk på att Ni måste jobba!

De underställda ska göras medvetna om vikten av egenkontroller för det systematiska kvalitetsarbetet.

Så här tänker vi: Bakomnämnden har inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med att förankra och skapa mera kvalitet i Bakomgruppens funktionalitet. Mål och strategier ska tydligt visualiseras och styrkas genom fler egenkontroller och riskanalyser.

Bakomgruppen behöver få medvetandegjort hur utvecklingsledare och verksamhetsutvecklare kartlägger processer, aktiviteter och felande rutiner. Kompetensförsörjningsplanen är mycket viktig. SFI garanterar detta tillsammans med HR avdelningen.

PS! All sexism inom administrationen är mycket skadligt för den mentala hälsan och påbjudes att motarbetas. För detta bör anslås extra resurser i kommuner, regioner och riksdag. Vi värnar jämställdheten och den politiska Feminismen!

Med utomordentlig tack från Statsrevisorernas Byrå
Hans Andersson
Bertil Persson
Sune Östergård
Pelle Jönsson
Anders Lindö
Petter Niklasson

De blåögda duktiga idioterna (inte nyttiga).

Om man dömer omvärlden efter sin egen moraliska måttstock och inbillar sig att andra folk är likadana som vi, blir det fel. Andra folk är inte nödvändigtvis som oss svenskar födda under den gamla kristna regimen, alltså före 60-talet. Ett visst klientel tror att det ska gå så bra att sända vapen till krigförande länder. Tänk om de är korrupta och ohederliga, ve och fasa, var slutar då stridsropen?

SJ 2dec23

Stackars tomtskator

19nov23

Mina stackars tomtskator fryser efter att det var 6,7 minus inatt. De finner inte mat tillräckligt varje dag. Nu har insikten väckt dem, att de är dödens. De kämpar och rotar i buskar och frusna gräsmattor. Skatornas nöd rör mig, till skillnad från vänstermänniskornas landsförräderis konsekvenser de rättvist förtjänar.
——————————————————————————

https://www.bing.com/Translator

My poor magpies are freezing after it was 6.7 degrees below zero last night. They don’t find enough food every day. Now the realization has awakened them that they are death. They struggle and rummage in bushes and frozen lawns. The distress of the magpies touches me, unlike the consequences of the left-wing treason, the betrayal they justly deserve.
——————————————————————————-
https://translate.google.com/

My poor magpies are freezing after it was minus 6.7 last night. They don’t find enough food every day. Now the realization has awakened them, that they are of death. They struggle and root in bushes and frozen lawns. The plight of the magpies moves me, unlike the leftist treasonous consequences they justly deserve.

Son of Birger Jarl

Johan Magnusson was a Swedish nobleman and a member of the Folkunga family. He was born in 1295 as the son of Magnus Gregersson and Ingegärd Filipsdotter*. He had several siblings, including Ragvald, Knut, Ingeborg, Helena, and Margareta*. He married Ingeborg Eriksdotter Bonde, the daughter of Erik Magnusson Bonde and Ingeborg Knutsdotter*. They had at least one daughter, Ingegerd Johansdotter, who married Trotte Petersson*. Johan Magnusson died in 1340 and was buried in Sigtuna, Stockholm, Sweden*. He was a descendant of Birger Jarl, the founder of Stockholm and the regent of Sweden in the 13th century*.

Is there a link between Sten Sture the Younger and Birger Jarl?     Yes, there is a link between Sten Sture the Younger and Birger Jarl. Sten Sture the Younger was the grandson of Christina Abrahamsdotter, who in turn was the daughter of Abraham Pedersson (Finstaätten), who was the son of Ingeborg Bengtsdotter (Folkungaätten), who was the daughter of Bengt Birgersson, who was the son of Birger Jarl . That means that Sten Sture the Younger was a distant relative of Birger Jarl, who founded Stockholm in the 13th century.

Answers from Bing AI
I hope you found the answer interesting and informative. If you have any other questions, please feel free to ask me. 😊

 

Look above..

Sven Tveskägg, dansk kung

Sven Tveskägg var en dansk kung som levde på 900- och 1000-talet. Han var son till Harald Blåtand, som var kung över Danmark och Norge. Sven Tveskägg kämpade mot sin far, mot den svenske kungen Olof Skötkonung, och mot den norske kungen Olav Tryggvason. Han lyckades erövra både Norge och England under sin regeringstid.

Sven Tveskägg erövrade Norge två gånger. Första gången var 985/986–995, då han tog makten från sin far Harald Blåtand, som hade blivit kristen och försökt sprida sin tro i Norge. Sven Tveskägg var inte intresserad av kristendomen, utan ville återställa den gamla asatron. Han lät sin fosterbror Håkon Sigurdsson styra Norge som jarl. Andra gången var 1000–1014, då han besegrade Olav Tryggvason i slaget vid Svolder, tillsammans med den svenske kungen Olof Skötkonung och sin fosterson Erik Jarl. Då lät han Erik Jarl styra Norge åt honom.

Sven Tveskägg erövrade England 1013–1014, efter flera plundringståg dit. Han utnyttjade missnöjet med den anglosaxiske kungen Ethelred II, som hade beordrat en massaker på alla danskar i England år 1002. Sven Tveskägg fick stöd av många engelska stormän, som erkände honom som kung. Ethelred II flydde till Normandie, och Sven Tveskägg blev kung över hela England. Han dog dock redan året efter, och Ethelred II återvände till tronen. Svens son Knut den store fortsatte dock kampen om England, och blev kung där 1016.

Svar genererat av Bing AI
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://www.bing.com/Translator

Svein Forkbeard, King of Denmark

Svein Forkbeard was a Danish king who lived in the 10th and 11th centuries. He was the son of Harald Bluetooth, who was king of Denmark and Norway. Svein Forkbeard fought against his father, against the Swedish king Olaf Skötkonung, and against the Norwegian king Olaf Tryggvason. He managed to conquer both Norway and England during his reign.

Svein Forkbeard conquered Norway twice. The first time was in 985/986–995, when he seized power from his father Harald Bluetooth, who had become a Christian and tried to spread his faith in Norway. Svein Forkbeard was not interested in Christianity, but wanted to restore the old Ásatrú. He allowed his foster brother Håkon Sigurdsson to rule Norway as earl. The second time was in 1000–1014, when he defeated Olaf Tryggvason at the Battle of Svolder, together with the Swedish king Olof Skötkonung and his foster son Erik Jarl. Then he let Earl Eirik rule Norway for him.
Svein Forkbeard conquered England in 1013–1014, after several raids there. He exploited his discontent with the Anglo-Saxon king Ethelred II, who had ordered a massacre of all Danes in England in 1002. Svein Forkbeard was supported by many English nobles, who recognized him as king. Ethelred II fled to Normandy, and Svein Forkbeard became king of all England. However, he died the following year, and Ethelred II returned to the throne. However, Svein’s son Canute the Great continued the struggle for England, and became king there in 1016.

Response generated by Bing AI
———————————————————————-
https://translate.google.com/?sl=sv&tl=en&op=translate

Sven Tveskägg, Danish king

Sven Tveskägg conquered was a Danish king who lived in the 9th and 11th centuries. He was the son of Harald Bluetooth, who was king of Denmark and Norway. Sven Tveskägg fought against his father, against the Swedish king Olof Skötkonung, and against the Norwegian king Olav Tryggvason. He managed to conquer both Norway and England during his reign.

Sven Tveskägg conquered Norway twice. The first time was 985/986–995, when he took power from his father Harald Blåtand, who had become a Christian and tried to spread his faith in Norway. Sven Tveskägg was not interested in Christianity, but wanted to restore the old asatron. He let his foster brother Håkon Sigurdsson rule Norway as earl. The second time was 1000–1014, when he defeated Olav Tryggvason in the battle of Svolder, together with the Swedish king Olof Skötkonung and his foster son Erik Jarl. Then he let Erik Jarl rule Norway for him.

Sven Tveskägg conquered England in 1013–1014, after several raids there. He took advantage of the dissatisfaction with the Anglo-Saxon king Ethelred II, who had ordered a massacre of all Danes in England in 1002. Sven Tveskägg was supported by many English nobles, who recognized him as king. Ethelred II fled to Normandy, and Sven Tveskägg became king of all England. However, he died already the following year, and Ethelred II returned to the throne. Sven’s son Canute the Great, however, continued the fight for England, and became king there in 1016.

Answer generated by Bing AI