Natos senare historia – ”Demokratisk” intervention i Libyen 2011

Här följer tre länkar från yttersta vänstern i Sverige. Jag har aldrig ansett mig tillhöra den falangen. Men om de säger sanningen, då är jag där och läser, lär och lyssnar. Läs om de falska västmakternas behandling av Libyska folket och förstå vilka som står för värsta ondskan. Har svenska media upplyst svenska folket hur det ligger till? Nu hjärntvättar man svenskarna dagligen med västlig krigspropaganda. Mot bättre vetande, var jag också en gång en NATO-förespråkare. Den villfarelsen tog slut 1993.

Här var jag i Sougia på södra Kreta bara någon/några veckor efter att Khadaffi mördats. Libyska havet. Från ca minut 6 i klippet står jag vid stranden.

https://www.youtube.com/watch?v=-LQVAkVamvY

——————————

Översättning/Translation Bing/Translator

NATO’s recent history – ”Democratic” intervention in Libya in 2011

Here are three links from the far left in Sweden. I have never considered myself to belong to that faction. But if they tell the truth, then I’m there reading, learning and listening. Read about the false Western powers’ treatment of the Libyan people and understand who stands for the worst evil. Has the Swedish media enlightened the Swedish people about the situation? Now the Swedes are brainwashed daily with Western war propaganda. Against better judgment, I was also once a NATO proponent. That delusion ended in 1993.

———————————

Links only in Swedish language

https://riktpunkt.nu/2022/04/natos-senare-historia-demokratisk-intervention-i-libyen-2011/

https://proletaren.se/utrikes-afrika/natos-bombkrig-gjorde-libyen-till-ett-vilda-vastern-pa-2000-talet

https://proletaren.se/artikel/ett-skamligt-jubileum

Aktuell Historia

20 september -22

Bengt Dennis, tidigare chefredaktör på DN, utnämndes till Riksbankschef av Olof Palme 1982. Under hans ledning höjdes marginalräntan år 1992, under ett par dagar, till 500 procent.

https://www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/historia/historisk-tidslinje/1900-1999/bengt-dennis-blir-riksbankschef/

Olof Palme nyvald statsminister 8 oktober 1982, devalverade 16%.

Den 29 september inleddes ett stort valutautflöde när banker och placerare började förvänta sig en devalvering. Den 7 oktober stängde valutabörsen. Dagen efter, den 8 oktober, devalverades kronan med 16 procent. Från början hade devalveringen föreslagits bli 20 procent men efter motstånd från övriga nordiska finansministrar och västtyska Bundesbank blev devalveringen endast 16 procent.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Regeringen_Palme_II

I maj och juni 1972 förekom ett flertal kritiska utspel mot Vietnamkriget från svenska regeringsmedlemmar. De hade föregåtts av demonstrationer och fackliga och politiska utspel. Under hösten åkte även ambassadören Holland tillbaka till USA. Den 18 december 1972 inleddes så en amerikansk flygoffensiv mot Hanoi. Mer än 100 bombplan (B52or) och över 500 attackplan deltog, och mer än 20 000 ton bomber fälldes under 12 dagar. Det var detta som ledde till att ett kort tal av Sveriges Statsminister Olof Palme, sändes i Sveriges Radio 23 december 1972. Palme sade bl.a:

”Och därför är bombningarna ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är i allmänhet förbundna med ett namn: Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyń, Lidice, Sharpeville, Treblinka.”

https://sv.wikipedia.org/wiki/Olof_Palmes_jultal_1972

Här ett av Palmes bästa tal från Val 1982.

3:57 minuter

PS post scriptum

Förresten, tycker jag att det är märkligt att Sverige nu söker medlemsskap i NATO. Var det inte därifrån Olof Palmes mördare kan misstänkas komma ifrån? Det var ju Olof Palme som fördömde USAs bombningar av Hanoi under Vietnamkriget? År 1980 utsågs Palme av FN att medla i kriget mellan Iran och Irak. Vilket land kan man spekulera över, hade en vinning av att förlänga det kriget? Där misstänker jag att man finner Palmes mördare.

Slutligen: En ljus idé. Nu när elen blir dyrare är det utmärkt tillfälle att läsa böcker som lagrats. Det är för mig böcker som är intressanta, drar och lockar.

Jag har en plan!

Det tycks som om man behöver tänka utanför boxen för att sätta dit lögnaktiga bedragare.
Mumlade inte en viss partiledare någonting om en ”gammal trollkarl”. Ord, väl sammansatta kan bli likt pilar som tränger igenom elefantskinnet hos en del härdade förrädare.

Vänstern har stått på kommandobryggan rätt länge. Man hör klagomål från fartygets undre däck. En läcka! Vattnet sprutar in. Kaptenen skickar ner några observatörer. De blir omedelbart varse den allvarliga situationen. Vattnet forsar upp till knäna. Matroser arbetar febrilt med att täta läckan. Kaptenens utsända patrull förlorar då besinningen och börjar vråla i panik: ”Dj-la rasister! Jobba! Ser ni inte att vi är rökta! Rasistjävlar!”

Vem är det nu som har det dåliga omdömet?

Last Roses of 2022

1 Sept -22

It’s like this. At the beginning of the summer of 2022, I was delighted that a rosebud had appeared on this bush. But then some time after that, someone had bitten off the only bud. The rose bush looked miserable and I had given up all hopes of change for this year. Then August came and one day there were 4 new buds. I had watered daily during the dry summer and the rose bush liked it. Anyway, the new bloom is a miracle and a hope for new life!

With the help of https://www.bing.com/Translator


Det ligger till såhär. I början av sommaren 2022 gladde jag mig åt att det kommit en rosenknopp på denna buske. Men så en tid därefter hade någon bitit av den enda knoppen. Rosenbusken såg ynklig ut och jag hade gett upp alla förhoppningar om ändring för i år. Så kom augusti och en dag var där 4 nya knoppar. Jag hade vattnat dagligen under den torra sommaren och rosenbusken gillade det. Hur som helst är nyblomningen ett mirakel och ett hopp om nytt liv!

Ett Kallt Krigs Koncept

Man skulle kunna tänka sig en tid efter ett stort krig. Krigshandlingarna hade lagt sig och fredliga aktiviteter byggde upp länderna. Men osäkerheten och misstänksamheten mellan två makter var stor. På grund av kärnvapenteknikens utveckling och risken för förintande krig, utvecklade ett antal galningar ett koncept, för hur man skulle kunna slå ut den andra fientliga makten utan bestående bevis.

Fullfjädrade experter inom kärnteknik kunde leverera ”goda råd”. Man fann ett ämne som i liten koncentrerad form kunde fyllas i ett kärl och smidigt släppas löst och omedelbart förgasas i luften. Tanken var att man på en karta kunde dela upp fiendlandet i sektorer med lagom stort avstånd sinsemellan. Lämpliga individer utvaldes som måltavlor för dödsdrogen, som var en gas som applicerades och bemängde kläderna, som måltavlan drog med hem till familj och hela trappuppgångar, hela kvarter och stadsdelar. Så förgiftades sektor för sektor av potentiella framstående individer, som inte ont anande fått en dödsdom. Dessa människor gick en förskräcklig framtid till mötes. Inom ett år var de slut och borta. Deras sjukdomsdiagnos blev psykisk sjukdom eftersom de klagade på gasförgiftning.

Som grädde på moset klurade dessa skurkpolitiker och amiraler ut att som avslutning på dödstyranniet borde man knyta ihop säcken genom att en kärnanläggning inom fiendens område bringades att haverera. Så skulle svaret på folks radiakförgiftningar få en förklaring, samtidigt som ytterligare tidigare skadade fick dödsstöten.

MVH

Sven Olof Johansson
2 Aug 2022

Text in English or Swedish